Aanmelden dyslexie

GEMEENTEN:
Schagen Hoorn

U meldt uw kind in samenwerking met de school eerst aan bij uw gemeente. De gemeente gaat na of de aanmelding aan de eisen voldoet. U ontvangt van uw gemeente een bericht als dyslexiezorg ingezet mag worden. U meldt uw kind vervolgens aan bij ons.

 

Procedure