Acadin congres 2021

Op woensdag 6 oktober 2021 organiseren de consortiumleden van EDventure het jaarlijkse Acadin congres speciaal voor (proef)abonnementhouders. Met een interessante lezing en uitdagende workshops is er een programma op maat gemaakt.

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Woord van welkom
13.45 uur Lezing door dr. Lianne Hoogeveen
14.30 uur Workshop – ronde 1
15.30 uur Pauze met koffie/thee
15.45 uur Workshop – ronde 2
16.45 uur Einde programma

Locatie
Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Vlakbij het centraal station en met voldoende parkeermogelijkheden. (Mocht het congres in verband met maatregelen rond COVID-19 niet fysiek plaats kunnen vinden, dan wordt het programma online verzorgd.)

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Speciaal spreekuur rond (hoog)begaafdheid

Ter ere van de Week van de Hoogbegaafdheid (6 t/m 14 maart 2021) bieden wij ouders/verzorgers, intern begeleiders en leraren basisonderwijs op 8 maart aanstaande de mogelijkheid om vrijblijvend contact op te nemen met alle vragen over (hoog)begaafdheid. Denk bijvoorbeeld aan vragen over:

de opvoeding van een (hoog)begaafd kind
het onderwijsaanbod voor een specifieke leerling
informatie over verrijkend materiaal
mogelijkheden met betrekking tot diagnostiek & coaching

Marije van der Maat, een van onze experts (Hoog)begaafdheid, staat je graag te woord! Neem vooraf contact met haar op om een afspraak van 10 à 15 minuten te plannen tijdens het spreekuur. De spreekuren zijn als volgt gepland:

Spreekuur voor scholen van 12.00 tot 13.30 uur
Spreekuur voor ouders/verzorgers van 15.30 tot 17.00 uur

 

ICT-hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie

De klas is stil, iedereen kijkt geconcentreerd in zijn/haar taalwerkboek. Jeroen staart uit het raam, hij heeft moeite om de opdracht te lezen en loopt al voor de derde keer vast. Hij kan hierdoor geen antwoord op de vraag geven. Hij durft het niet meer aan juf te vragen, hij heeft al twee keer hulp gevraagd. Er mag niet worden gepraat, Jeroen kan het dus ook niet aan een klasgenootje vragen. Minuten gaan voorbij, Jeroen krijgt een raar gevoel in zijn buik. Hij vult maar wat in, dan staat er in ieder geval wat in zijn boek en is zijn werk af.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat hulpmiddelen een positief effect hebben op de lees- en spellingresultaten, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gebruik van dyslexiesoftware vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen bij leerlingen met dyslexie.

Dyslexiezorg in coronatijd | Aandachtspunten & tips

Ook in deze tijd zorgen wij ervoor dat zowel de dyslexieonderzoeken (op locatie) als -behandelingen (online of op locatie) zoveel mogelijk door kunnen gaan. Uiteraard nemen wij de hygiënemaatregelen hierbij in acht. Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk welkom! En ook voor vragen zijn wij beschikbaar.

Om leerlingen waarbij een sterk vermoeden van dyslexie bestaat geen onnodige vertraging op te laten lopen, hebben wij de volgende aandachtspunten en tips (bron: dyslexiecentraal.nl):

Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen

22 januari 2021 – In toenemende mate groeit de zorg over de oplopende achterstanden in het basisonderwijs. Scholen en leraren leveren op dit moment al een enorme prestatie. Om de achterstanden niet verder op te laten lopen moeten zij zo snel mogelijk worden ondersteund. Onderwijsadviesbureaus verenigd in de branchevereniging EDventure bieden aan om gericht te helpen. Met hun aanvalsplan willen zij eraan bijdragen dat leerverschillen tussen leerlingen niet verder oplopen. Ook hopen zij daarmee de werkdruk onder leraren te verlagen. Op langere termijn kunnen onderwijsadviesbureaus scholen bijstaan om hun taal, lees- en rekenbeleid te verbeteren. Zo willen zij eraan bijdragen om structureel onderwijsachterstanden aan te pakken. Onderzoek van DUO naar de werkbeleving in het primair onderwijs laat zien dat leerkrachten ook zien dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis sterk verslechterd is.

Regeling Schoolkracht | Vraag nu de subsidie voor schoolontwikkeling aan!

Op 25 november 2020 publiceerde het ministerie van OCW de subsidieregeling Schoolkracht om schoolleiders en leraren te ondersteunen. Zo kunnen scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en wordt duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs versterkt.

Er is in totaal €5 miljoen beschikbaar voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die in willen zetten op schoolontwikkeling met als doel:
Het aanjagen en bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
Schoolleiders of leraren in staat te stellen om hun ideeën voor ontwikkeling of innovatie op de eigen school verder uit te werken en door te voeren.
Het bevorderen van het professioneel handelen binnen de school,

Jonge kinderen spelen met letters en cijfers

Soms kom ik op een kinderopvanglocatie waar ik aan de speelleeromgeving zie dat de pedagogisch medewerkers hoge verwachtingen hebben van de kinderen. Zo ook op de groep van Marja van Berend Botje in Hoorn waar er gewerkt wordt over het tuincentrum. Er worden mooie ontwikkelkansen gecreëerd door baby’s, dreumesen en peuters via alledaagse voorwerpen en situaties spelenderwijs met letters en cijfers in aanraking te brengen. Zie de foto’s hieronder ter inspiratie. Wil je ook werk maken van spelen en een aantrekkelijke speelleeromgeving? Neem dan contact met mij op.

Tips voor de Sinterklaasperiode
De Sinterklaasperiode leent zich er uitstekend voor om jonge kinderen te laten spelen met letters en cijfers. Met kleine toevoegingen creëer je een uitdagender speelleeromgeving:
Tover een eenvoudige multomap om in het boek van Sinterklaas.

Wat betekent ‘mindset’ en hoe kan het kinderen met dyslexie helpen?

Huiswerk maken vindt eigenlijk niemand leuk, ook kinderen met dyslexie niet. Toch is het belangrijk dat juist deze kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Voornamelijk door veel te lezen (leeskilometers te maken) zal een kind met dyslexie groeien in zijn/haar leesniveau. Dit kan thuis behoorlijk wat strijd opleveren. Zo ook bij leerling Daan*. Daan had nooit zin in zijn huiswerk. Maakte eigenlijk elke dag ruzie met zijn moeder. Uiteindelijk gaf hij toe en ging hij toch oefenen, met wisselende resultaten. Daan zei regelmatig dingen als ‘Dit kan ik al!’ of ‘Dit is te moeilijk…’. Bij de tussenmeting was een mooie groei zichtbaar. En na veel gesprekken over de groei en zijn inzet, veranderde Daans instelling. De tweede helft van de behandeling mopperde hij minder vaak en ging huiswerk maken beter. Daan ging zich beter voelen en groeide de tweede helft van de behandeling nog meer.

Kinderboekenweek | Terug in de tijd met kleuters

Kleuters leven erg in het hier en nu. Het is een mooie uitdaging om ze eens mee terug te nemen in de tijd. Met dit eenvoudig te volgen stappenplan wordt het een succes!

Download het stappenplan in PDF.

Meer weten over Acadin? Volg de webinar!

Wil je meer weten over Acadin, dé digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs?

Maak vrijblijvend kennis met Acadin via een algemene presentatie via een webinar op:
24 september 2020 van 15.30 – 16.15 uur of
7 oktober 2020 van 14.30 – 15.15 uur

Er is aandacht voor de achtergrond, de praktijk en je krijgt een beeld hoe je Acadin kunt inzetten in de klas. Je neemt ook kijkje in Acadin zelf. Deelname is gratis.

Meld je aan via e-mail: administratie@acadin.nl onder vermelding van je naam, school en datum webinar.