Cool 2B Fit Enkhuizen

Is uw kind te zwaar? Wilt u uw kind helpen om fitter en gezonder te worden? Meer zelfvertrouwen te krijgen en zonder zorgen te spelen met vriendjes en vriendinnetjes? Dan kan Cool 2B Fit iets voor uw kind zijn.

Cool 2B Fit is een leefstijlprogramma voor kinderen van 8 tot 13 jaar uit de gemeente Enkhuizen. Uw kind leert samen met u in ander halfjaar tijd op een positieve manier hoe je:
genoeg beweegt;
gezond eet;
genoeg ontspant.

Er zijn vier specialisten die daarbij helpen:
een sportinstructeur van Team Sportservice West-Friesland;
een kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie West-Friesland;

Sanne kon met hulp van OZL over naar groep 8

Sanne zat in groep 7 toen ze steeds zieker werd. “Ik kon niet meer hele dagen naar school. Ik had vaak last van slappe spieren en veel pijn. Mijn spieren werden heel snel moe waardoor ik bijna niets kon,” vertelt Sanne. Door haar klachten miste Sanne veel school.

Contact met klasgenoten
Rita, de intern begeleider van Sannes school, zocht contact met Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van OBD Noordwest. “Het was zoeken en vooral advies vragen om duidelijk te krijgen hoe we voor Sanne geschikt onderwijs konden verzorgen,” zeg Rita. “In het begin dachten we eraan om de hoeveelheid lesstof per vak kleiner te maken,” vertelt Rita. “Na het advies van consulent OZL Charlotte Breed kozen we er ervoor om het contact met Sannes klasgenoten op de eerste plaats te zetten.” Charlotte vertelt: “Sanne miste veel school,

Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is niet altijd leuk. Maar psycho-educatie helpt een kind verder!

Daar is het dan, het telefoontje met de uitslag van het dyslexieonderzoek. En wat blijkt? Dat het lezen en spellen moeizamer gaat dan bij klasgenoten komt niet doordat het kind niet hard genoeg zijn best doet, maar door dyslexie! Ouders zien de diagnose dyslexie vaak als een bevestiging van hun gevoel. Aan de ene kant een opluchting omdat er meer duidelijkheid is over waarom de prestaties bij het lezen en/of spellen achterblijven. Aan de andere kant ook een teleurstelling, want dyslexie is iets wat je levenslang bij je draagt. Gelukkig staan ouders en school er niet alleen voor en komt het kind in veel gevallen in aanmerking voor een dyslexiebehandeling. Een traject waarin er samen met een behandelaar wordt gewerkt aan lezen en spellen. En er ook met behulp van psycho-educatie aandacht wordt besteed aan het sociaal-emotionele aspect rondom dyslexie.

Talkshow BeterLezen.nu | 17 maart 2022

Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen daalt. Dat is zorgwekkend, want lezen is een basiscompetentie die nodig is om te leren en ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat de leesvaardigheid van leerlingen op de basisschool verbetert? Hoe stimuleer je het leesplezier? Op 17 maart 2022 organiseren Bibliotheek Kennemerwaard, Het ABC, Klaarr en OBD Noordwest van 16.45 tot 19.00 uur de Talkshow BeterLezen.nu voor professionals uit het primair onderwijs. In drie tafelgesprekken krijgen deelnemers informatie, suggesties en tips over:

  1. het belang van thematisch begrijpend lezen;
  2. de inzet van jeugdliteratuur om leesplezier te vergroten;
  3. het belang van diversiteit in jeugdliteratuur.

Versterk het leesonderwijs en geef kinderen een hoopvolle toekomst
Door kinderen beter en met meer plezier te leren lezen, vergroot je hun taalvaardigheid. Hierdoor verklein je de kans op laaggeletterdheid,

Veranderingen in de dyslexiezorg

Sinds 1 september 2021 is de vernieuwde Brede Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie ingevoerd. Daarnaast zal vanaf 1 januari 2022 het vernieuwde Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) ingaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het nieuwe protocol in de Jeugdwet past en hoe de gemeentes waar wij mee samenwerken hiermee om zullen gaan. Hierover zijn wij in gesprek. Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij dit weten.

Wat betekent het nieuwe protocol in de praktijk? We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen.

Bron: Dyslexie Centraal / NKD

Veranderende criteria: de een soepeler, de ander strenger
PDDB 3.0 heeft gevolgen voor welke leerlingen in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Er zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling bij dyslexie. Van de criteria die te maken hebben met de doorverwijzing gaan er twee veranderen: de een wordt soepeler,

Hoe ondersteun je leerlingen structureel bij het toepassen van spellingregels?

Een handige manier is door steunkaarten waar de spellingregels op staan te gebruiken. Leerlingen kunnen zelfstandig nagaan welke regel ze ook alweer moeten toepassen en welk stappenplan ze moeten volgen. Door er een zelfgekozen ‘steunwoord’ op te schrijven, wordt het meer eigen; je maakt gebruik van de voorkennis die de leerling al heeft.

Het verschil tussen Letterlicht en Letterster

“Op de school waar ik dyslexiebehandelingen geef met Letterlicht, werkt het team met het programma Letterster als zorg op zorgniveau 3 voor spelling. Kinderen die klaar zijn met de dyslexiebehandelingen kunnen zo blijven oefenen. Ze herkennen Lizzy, Bobby en Zoef en begrijpen meteen hoe het programma werkt. Zo biedt de school extra herhaling aan en werkt zij aan een doorgaande lijn na de behandeling.”

Interview met kinderburgemeester & dyslexietopper Amber Beentjes

Wat moest je doen om kinderburgemeester te worden?
Ik ben gekozen door de kinderen van mijn school. Ik had een verhaal geschreven over het milieu en verkeersveiligheid.

We moesten met de kinderen die waren gekozen overleggen over wat je misschien wilt veranderen in Gemeente Koggenland. Dit was in de kindergemeenteraadsvergadering. Daarna mochten we op elkaar stemmen. Ik ben gekozen omdat ik mensen wil helpen en de andere kinderen heb bedankt.

Hoe belemmerde of hielp jouw dyslexie daarbij?
Dyslexie maakt niks uit. Je zegt dingen die in je opkomen. Je mag ideeën opschrijven als je wilt. Hier mogen fouten in staan, als je het zelf maar begrijpt.

Wat houdt het werk van een kinderburgemeester in?
We gaan één keer per maand met de hele groep vergaderen en dan bespreken we dingen.

Hoe gaat het nu met Dyslexiehelden Bas, Jessey, Kick & Frenky?

Collega-adviseur Meike Oostermeijer deed onderzoek naar de prestaties van kinderen op het gebied van lezen en spellen voor, tijdens & na de dyslexiebehandeling. Om nog even in deze lijn te blijven, zochten wij contact met oud-leerlingen die een dyslexietraject bij ons afgerond hebben. Bas, Jessey, Kick & Frenky vertellen hoe het nu met ze gaat.

Vind je het prettiger om de tekst uit te printen en te lezen? Download dan hier de PDF-versie.


Het verhaal van Bas
Dyslexiebehandelaar: Lisette Vermeulen

Bas heeft in de periode van mei 2016 tot juni 2017 dyslexiebehandeling gevolgd bij dyslexiebehandelaar Lisette. Ze hadden een leuke klik samen. In de lessen werd hard gewerkt, maar er was ook ruimte om gezellig te kletsen!

Letterlicht: ons nieuwe online behandelprogramma voor dyslexie

Wij zijn sinds maart 2021 gestart met Letterlicht, een online behandelprogramma. Dit programma is ontwikkeld door Marant voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Het vervangt het programma waar wij eerder mee werkten.

Samen met Bobby, Zoef en Lizzy werken kinderen online en op papier om hun lees- en spellingsniveau te verhogen. Met dit behandelprogramma kunnen we extra goed aansluiten op hun niveau. Hierdoor gaan kinderen met meer plezier aan de slag met lezen en spellen. En werken we samen aan een nog duurzamer resultaat.

(Afbeeldingen: Marant)