Wat betekent ‘mindset’ en hoe kan het kinderen met dyslexie helpen?

Huiswerk maken vindt eigenlijk niemand leuk, ook kinderen met dyslexie niet. Toch is het belangrijk dat juist deze kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Voornamelijk door veel te lezen (leeskilometers te maken) zal een kind met dyslexie groeien in zijn/haar leesniveau. Dit kan thuis behoorlijk wat strijd opleveren. Zo ook bij leerling Daan*. Daan had nooit zin in zijn huiswerk. Maakte eigenlijk elke dag ruzie met zijn moeder. Uiteindelijk gaf hij toe en ging hij toch oefenen, met wisselende resultaten. Daan zei regelmatig dingen als ‘Dit kan ik al!’ of ‘Dit is te moeilijk…’. Bij de tussenmeting was een mooie groei zichtbaar. En na veel gesprekken over de groei en zijn inzet, veranderde Daans instelling. De tweede helft van de behandeling mopperde hij minder vaak en ging huiswerk maken beter. Daan ging zich beter voelen en groeide de tweede helft van de behandeling nog meer.

Kinderboekenweek | Terug in de tijd met kleuters

Kleuters leven erg in het hier en nu. Het is een mooie uitdaging om ze eens mee terug te nemen in de tijd. Met dit eenvoudig te volgen stappenplan wordt het een succes!

Download het stappenplan in PDF.

Meer weten over Acadin? Volg de webinar!

Wil je meer weten over Acadin, dé digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs?

Maak vrijblijvend kennis met Acadin via een algemene presentatie via een webinar op:
24 september 2020 van 15.30 – 16.15 uur of
7 oktober 2020 van 14.30 – 15.15 uur

Er is aandacht voor de achtergrond, de praktijk en je krijgt een beeld hoe je Acadin kunt inzetten in de klas. Je neemt ook kijkje in Acadin zelf. Deelname is gratis.

Meld je aan via e-mail: administratie@acadin.nl onder vermelding van je naam, school en datum webinar.

Online Acadin congres | 7 oktober 2020

Namens EDventure en Acadin nodigen wij je van harte uit voor het 6e Acadin congres op 7 oktober 2020. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus is het congres dit jaar volledig online.

Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs!

Programma
13.30 uur | Lezing: (Hoog)begaafde kinderen motiveren (door Saskia Snikkers)
14.30 uur | Workshop ronde 1
15.45 uur | Workshop ronde 2

Bekijk de lezing & workshops hieronder in de gekleurde blokken.

Kosten
Als blijk van dank aan alle abonnementshouders wordt dit congres kosteloos aangeboden.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Acadin.

Tijdelijke toetsingscriteria dyslexiezorg i.v.m. corona

Met het sluiten van de scholen vanwege de coronacrisis stond de zorg op ondersteuningsniveau 3 in veel gevallen stil. Dit zorgt voor vragen over het leerlingdossier. Bij het beoordelen van leerlingdossiers zetten wij tijdelijk het alternatief toetsingskader toelatingscriteria diagnostiek van het NKD in voor de periode waarin de scholen gesloten waren. De afspraken gelden zoals hieronder beschreven. Je kunt de afspraken hier downloaden.

Subsidie inhaalprogramma’s PO & VO | Stappenplan & tips

 

De gemeenten Alkmaar en Medemblik zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Scholen uit deze gemeenten kunnen kosteloos gebruik maken van onze ondersteuning bij het indienen van het plan.

Irene Harmsen nieuwe bestuurder/ondernemer OBD Noordwest

Irene Harmsen is door de raad van toezicht benoemd tot nieuwe bestuurder/ondernemer van OBD Noordwest, onderwijsadviesbureau en dyslexiecentrum in de provincie Noord-Holland. Zij volgt waarnemend bestuurder Willy Egberink (B&T) op per 1 juli 2020.

Foto: Kajsa Strömberg Fotografie

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs | Goed onderling samenspel is onontbeerlijk

 

Hieronder lees je twee voorbeelden van hoe wij als onderwijsbegeleidingsdienst met alle betrokkenen vormgeven aan passend onderwijs in een duurzame samenwerking, vanuit één gezamenlijke visie en ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Tips voor de HERSTART van het primair onderwijs

De hele wereld is in de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie door het coronavirus. Het dagelijkse leven van iedereen is abrupt verstoord. Nu er nieuwe maatregelen voor het onderwijs zijn aangekondigd, zal op alle scholen opnieuw worden nagedacht over hoe de draad weer opgepakt kan worden in ‘het nieuwe normaal’.

Vooral het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen vraagt aandacht, omdat veel kinderen hun vriendjes, vriendinnetjes, het omgaan met elkaar en hun dagritme hebben moeten missen. Ook kan er in de thuissituatie het één en ander hebben gespeeld.

Deze herstart is, net als onderwijs op afstand, een nieuwe en onbekende weg. OBD Noordwest wil je hierbij ondersteunen met enkele tips. We hebben ze ondergebracht in 5 onderwerpen die je in onderstaande blokken ziet. Klik op de buttons voor meer informatie. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met de genoemde adviseur.

Met echte spullen spelen: de afwas doen

Jouw kind zit al een paar weken thuis. Hopelijk krijgt het de kans om veel te spelen. Door wat kleine veranderingen aan te brengen in bijvoorbeeld materialen of speelgoed, krijgt jouw zoon of dochter nieuwe ideeën. Veel speelplezier!

Download dit spelidee in PDF.