Veranderingen in de dyslexiezorg

Sinds 1 september 2021 is de vernieuwde Brede Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie ingevoerd. Daarnaast zal vanaf 1 januari 2022 het vernieuwde Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) ingaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het nieuwe protocol in de Jeugdwet past en hoe de gemeentes waar wij mee samenwerken hiermee om zullen gaan. Hierover zijn wij in gesprek. Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij dit weten.

Wat betekent het nieuwe protocol in de praktijk? We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen.

Bron: Dyslexie Centraal / NKD

Veranderende criteria: de een soepeler, de ander strenger
PDDB 3.0 heeft gevolgen voor welke leerlingen in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Er zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling bij dyslexie. Van de criteria die te maken hebben met de doorverwijzing gaan er twee veranderen: de een wordt soepeler,

Hoe ondersteun je leerlingen structureel bij het toepassen van spellingregels?

Een handige manier is door steunkaarten waar de spellingregels op staan te gebruiken. Leerlingen kunnen zelfstandig nagaan welke regel ze ook alweer moeten toepassen en welk stappenplan ze moeten volgen. Door er een zelfgekozen ‘steunwoord’ op te schrijven, wordt het meer eigen; je maakt gebruik van de voorkennis die de leerling al heeft.

Het verschil tussen Letterlicht en Letterster

“Op de school waar ik dyslexiebehandelingen geef met Letterlicht, werkt het team met het programma Letterster als zorg op zorgniveau 3 voor spelling. Kinderen die klaar zijn met de dyslexiebehandelingen kunnen zo blijven oefenen. Ze herkennen Lizzy, Bobby en Zoef en begrijpen meteen hoe het programma werkt. Zo biedt de school extra herhaling aan en werkt zij aan een doorgaande lijn na de behandeling.”

Interview met kinderburgemeester & dyslexietopper Amber Beentjes

Wat moest je doen om kinderburgemeester te worden?
Ik ben gekozen door de kinderen van mijn school. Ik had een verhaal geschreven over het milieu en verkeersveiligheid.

We moesten met de kinderen die waren gekozen overleggen over wat je misschien wilt veranderen in Gemeente Koggenland. Dit was in de kindergemeenteraadsvergadering. Daarna mochten we op elkaar stemmen. Ik ben gekozen omdat ik mensen wil helpen en de andere kinderen heb bedankt.

Hoe belemmerde of hielp jouw dyslexie daarbij?
Dyslexie maakt niks uit. Je zegt dingen die in je opkomen. Je mag ideeën opschrijven als je wilt. Hier mogen fouten in staan, als je het zelf maar begrijpt.

Wat houdt het werk van een kinderburgemeester in?
We gaan één keer per maand met de hele groep vergaderen en dan bespreken we dingen.

Hoe gaat het nu met Dyslexiehelden Bas, Jessey, Kick & Frenky?

Collega-adviseur Meike Oostermeijer deed onderzoek naar de prestaties van kinderen op het gebied van lezen en spellen voor, tijdens & na de dyslexiebehandeling. Om nog even in deze lijn te blijven, zochten wij contact met oud-leerlingen die een dyslexietraject bij ons afgerond hebben. Bas, Jessey, Kick & Frenky vertellen hoe het nu met ze gaat.

Vind je het prettiger om de tekst uit te printen en te lezen? Download dan hier de PDF-versie.


Het verhaal van Bas
Dyslexiebehandelaar: Lisette Vermeulen

Bas heeft in de periode van mei 2016 tot juni 2017 dyslexiebehandeling gevolgd bij dyslexiebehandelaar Lisette. Ze hadden een leuke klik samen. In de lessen werd hard gewerkt, maar er was ook ruimte om gezellig te kletsen!

Letterlicht: ons nieuwe online behandelprogramma voor dyslexie

Wij zijn sinds maart 2021 gestart met Letterlicht, een online behandelprogramma. Dit programma is ontwikkeld door Marant voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Het vervangt het programma waar wij eerder mee werkten.

Samen met Bobby, Zoef en Lizzy werken kinderen online en op papier om hun lees- en spellingsniveau te verhogen. Met dit behandelprogramma kunnen we extra goed aansluiten op hun niveau. Hierdoor gaan kinderen met meer plezier aan de slag met lezen en spellen. En werken we samen aan een nog duurzamer resultaat.

(Afbeeldingen: Marant)

Onderzoek | Hoe presteren kinderen voor, tijdens & na de dyslexiebehandeling

Hoewel de meeste mensen die deze tekst lezen daar geen moeite mee hebben (tenzij de benodigde leesbril nog op het nachtkastje ligt), is dit helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meer dan een miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taal. Vermoedelijk 10% van de kinderen heeft bij het verlaten van de basisschool in groep 8 nog niet het niveau van functionele geletterdheid bereikt. Dit betekent dat deze kinderen (nog) geen teksten kunnen lezen in een maatschappelijke context, zoals de krant, de ondertiteling op TV of een schoolboek.

Ongeveer een derde van deze kinderen kampt met ernstige dyslexie. Een stoornis die je leven lam kan leggen. Gelukkig wordt er door scholen en dyslexiecentra als OBD Noordwest hard gewerkt aan de signalering van en ondersteuning bij ernstige dyslexie. De focus van behandeltrajecten ligt op zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Er wordt geoefend met lees- en spellingvaardigheden,

Hulp nodig bij de realisatie of het bijsturen van het NPO-plan?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat het ministerie van OCW voorjaar 2021 publiceerde, is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Voor de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs is ongeveer € 5,8 miljard beschikbaar. Het extra geld biedt kansen om leerverschillen aan te pakken en om in te zetten op preventie en vernieuwing. Het ministerie van OCW vraagt po- en vo-scholen om hun leerlingen in beeld te houden en het NPO-plan op schoolniveau bij te sturen als dat nodig is.

Is het een uitdaging om het NPO-plan uit te voeren binnen de school? Heb je hier aanvullende kennis, vaardigheden of gewoon extra handjes voor nodig? Of heb je ondersteuning nodig bij het maken van de analyse en/of het aanpassen van het schoolprogramma? OBD Noordwest kan je ondersteunen.

Gezocht: scholen die mee willen werken aan de ADIT-pilot

Wij breiden ons aanbod van groepsonderzoeken uit met de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentie Test). De ADIT toetst op digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen. De test geeft (net als de NIO) inzicht in de cognitieve capaciteiten van leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Daarnaast wordt bij leerlingen uit groep 7 en 8 inzicht verkregen in hun voortgezet onderwijsniveau.

Om de procedures rond de ADIT goed in te richten, starten wij een pilot. We zijn op zoek naar 3 tot 5 scholen die de ADIT tegen gereduceerd tarief (€ 50 per leerling) willen laten afnemen.

Handvatten om doelgericht te werken aan de rekendoelen van jouw groepDyslexie

Heb jij zicht op de doorgaande rekenontwikkeling van jouw leerlingen? Heb je het beeld van je groep aangescherpt? Op basis waarvan? Weet je welke doelen prioriteit verdienen*? Is duidelijk of, en zo ja welke, voorsprong of hiaten de leerlingen hebben opgelopen in de coronaperiode?

Enkele weken geleden mocht je de leerlingen weer welkom heten op de school. Voorafgaand hieraan is door het team goed nagedacht over het plaatsen van tafels, strepen op de vloer etc. maar daarmee is de corona-uitdaging nog niet overwonnen. De leerlingen laten vanuit de thuiswerkperiode een gevarieerde doorgaande rekenontwikkeling zien. Sommige leerlingen hebben vooral sommen gemaakt, maar ondersteunen hun handelen selectief met rekentaal. Andere hebben in een vroeg stadium de getallenlijn ingeruild voor cijferend optellen. En hoe zit het met meten, wegen, klokkijken en geld rekenen? Het is zinvol om de verschillen in kaart te brengen.