Criteria vergoede dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de school een leerlingdossier aan te leveren dat aan bepaalde criteria voldoet. Een voorwaarde is dat de school de leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij dyslexie hebben, vroegtijdig signaleert. Tijdens 3 achtereenvolgende meetmomenten wordt de toenemende achterstand vastgesteld. Dit betekent in de praktijk:
op 3 achtereenvolgende meetmomenten E-niveau op de DMT/EMT of
op 3 achtereenvolgende meetmomenten laag D-niveau op de DMT/EMT in combinatie met 3 keer E-niveau op spelling (bijv. Cito Spelling/PI-dictee).

Effectieve aanpak

De didactische resistentie dient eveneens aangetoond te worden. Uit het leerlingdossier moet blijken dat de geboden hulp (op ondersteuningsniveau 2 en 3) intensief en van voldoende kwaliteit is geweest (zie de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie). Een effectieve aanpak op ondersteuningsniveau 3 betekent dat:

  • de leertijd met minimaal 1 uur per week wordt uitgebreid.
  • er minimaal 3 keer per week 20 minuten wordt begeleid.
  • de specifieke interventie gedurende 20 tot 24 effectieve weken wordt uitgevoerd.
  • de specifieke interventie individueel of in een klein groepje wordt aangeboden.
  • de specifieke interventie wordt uitgevoerd door de leerkracht, intern begeleider, remedial teacher of leesspecialist.

Voorbeelden van effectieve interventieprogramma’s: Connect, RALFI, Radslag, Drie Sterren Lezen, Leesbalans, Leesinterventieprogramma de Zuid-Vallei, Toch nog leren lezen en Taal in Blokjes.

Afbeelding

 

De leerling komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer hij of zij na 20 tot 24 weken adequate didactisch hulp volgens het Protocol Leesproblemen & Dyslexie blijft behoren tot:

  • de 10% zwakst scorende leerlingen op het gebied van technisch lezen op woordniveau.
  • of de 20% zwakst scorende leerlingen op het gebied van technisch lezen op woordniveau én de zwakste 10% scorende leerlingen op het gebied van spelling.

98% van de ouders
beveelt onze
dyslexiebehandelingen aan.

Jij ook?