Netwerk: De rekencoördinator aan het werk

Je hebt de opleiding tot rekencoördinator afgerond en bent volop aan het werk in de praktijk. Wil je uitwisselen met andere rekencoördinatoren? Neem dan deel aan dit netwerk.

Het netwerk rekencoördinator biedt je de mogelijkheid voor intervisie, bijscholing en het uitwisselen van ervaringen. Je leert van en met elkaar.

Wat gaan we doen
In het netwerk komen de rekencoördinatoren van tenminste 5 scholen driemaal per jaar bij elkaar. Het doel is om kennis en ervaring te halen en te brengen en gezamenlijk oplossingen te vinden voor praktijkvraagstukken. Er zijn 3 dagen waarin telkens een ander thema centraal staat. Je kunt je aanmelden voor één of meer netwerkbijeenkomsten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
referentieniveaus rekenen en Passende perspectieven
de rekenmethoden
(protocol) ernstige reken- en wiskunde problemen/dyscalculie
(digitale) leerlijnen
klassenconsultaties
coachen van collega’s
onderzoekend leren
21st Century Skills

 Studiebelasting: 8 RU per bijeenkomst
 Kosten: € 99 p.p.

Slimme kleuters

Slimme kleuters in de klas. Heb je ze ook? Wist je dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong soms lastig te herkennen zijn voor hun leerkracht?

In deze cursus besteden we aandacht aan de kenmerken van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zodat je ze (vroegtijdig!) kunt herkennen. Vervolgens zoomen we in op aanbod en begeleiding. Hoe zorg ervoor dat jouw slimme kleuter blijft leren?

De volgende onderwerpen komen aan bod:
kenmerken van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong
signaleren van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong
mogelijkheden voor verrijking in de kleuterbouw:
  • eigen materialen anders inzetten
  • aanvullende materialen inzetten
  • uitdagende vragen stellen
pedagogische begeleiding van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

De cursus is uit te breiden met de Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent.

Verdiepingscursus hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben – net als andere leerlingen – behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau.

Het klinkt vanzelfsprekend. Maar hoe doe je dat? Veel (hoog)begaafde leerlingen komen vroeg of laat hindernissen tegen. Hoe kun je deze leerlingen coachen en begeleiden om hun potentieel te verzilveren?

Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de thema’s mindset en executieve functies.

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus (hoog)begaafdheid en vereist dan ook basiskennis op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Wat gaan we doen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
toepassingen/onderwijsaanpassingen in de klas
taxonomie van Bloom
onderzoekend leren
denksleutels
versnellen
signaleren (van onderpresterende leerlingen)
beleid
mindset theorie
executieve vaardigheden/functies

Studiebelasting: 13 RU
Kosten: € 449 p.p.

Starttraining Veilig Leren Lezen

Ga je werken met Veilig Leren Lezen kim-versie? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen.

De training gaat in op:
de opbouw van de methode met visie en leerlijnen
de inhoud van een basisles, inclusief de automatiseerlijn
de integratielessen: lezen/woordenschat/creatief en functioneel schrijven
de toetskalender
digiregie, de leerkrachtassistent en de leerlingsoftware

 Studiebelasting: 3 RU
 Kosten: € 175 p.p.

Gebruikersbijeenkomst methode Staal

Werk je op school met de methode Staal van uitgeverij Malmberg? Vinden jij en je collega’s het werken met Staal nog een uitdaging? Willen jullie graag meer uit de methode halen? Wil je meer weten over de toetsen, de rapportage en het plusmateriaal? En wil je sparren met medegebruikers van Staal? Kom dan naar de gebruikersbijeenkomst methode Staal.

Samen met collega-gebruikers delen we informatie, kennis en ervaringen rond het werken met de methode Staal. Je kunt jouw vragen vooraf formuleren en mailen aan Lisette Visser.

Starttraining Lijn 3

Ga je werken met Lijn 3? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. Lijn 3 is een aanvankelijk leesmethode voor groep 3 van uitgeverij Malmberg. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen.

De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs twaalf haltes (thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.

Kenmerken van Lijn 3
complete taal-leesmethode
de letter centraal
samen leren lezen
wereldoriënterende thema’s
instructie op niveau
aandacht voor spelling
woordenschat

De training gaat in op:
visie van de methode,

Starttraining Staal

Ga je werken met Staal? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen. De nadruk ligt op spelling, maar ook het taaldeel komt aan bod.

Als leerkracht maak je het verschil! Zeker als het gaat om het werken met taal- en spellingmethode Staal. Er wordt veel van jou als leerkracht gevraagd omdat de instructie centraal staat in elke spellingles. Doe je dit effectief? Dan heeft dit een positief effect op de resultaten en motivatie van jouw leerlingen.

 

 

   Ontwikkel je talenten met Starttraining Staal   

Close reading

Vallen de resultaten van jouw groep voor begrijpend lezen tegen? Breng het tekstbegrip dan met Close reading naar een hoger plan. De leerlingen leren actief en kritisch omgaan met complexe teksten.

In deze cursus leer je wat Close reading inhoudt, wat je ervoor nodig hebt en hoe je de methodiek inpast in verschillende schoolsituaties. Praktisch aan de slag!

Studiebelasting: 10 RU
→ Kosten: € 225 p.p.

Wil je liever een training op maat of incompany? Dat kan! Neem contact op met Lisette Visser voor de mogelijkheden.

 

Training Coachingsvaardigheden

Werk je als leerkracht, coördinator, intern begeleider of specialist en wil je je kennis en vaardigheden over coaching van volwassenen en kinderen uitbreiden en verdiepen? Volg dan de praktische en behapbare Training Coachingsvaardigheden speciaal voor onderwijsprofessionals. Een training voor jouw dagelijkse praktijk.

Veel aan gehad! Goed toepasbaar in de praktijk. Mooi is ook de afwisseling in de verschillende werkvormen.

In 8 bijeenkomsten bieden we een overzicht van bruikbare coachingstechnieken in het onderwijs. De theorieën van onder andere transformeel leren, situationeel coachen, persoonlijke effectiviteit, communicatiestijlen en transactionele analyse ondersteunen de praktijk. Over deze praktijkervaringen krijg je 2 supervisiebijeenkomsten in kleine groepjes onder leiding van de trainer(s).
Voorwaarde: praktijkgericht betekent dat je minimaal 1 (toekomstige) collega en 2 leerlingen coacht gedurende de training.

“We besteden aandacht aan resultaatgericht coachen,

(Leer)netwerk Combinatiegroepen

Werk je in een combinatiegroep en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Dan is het (leer)netwerk combinatiegroepen iets voor jou!

Je werkt onder deskundige begeleiding aan de dagelijkse praktijk in de combinatiegroep. Er is volop ruimte voor het delen van tips & tools. Je maakt actief contact, deelt en ontvangt. Van en met elkaar leren is ons motto.

Wat gaan we doen
Het (leer)netwerk biedt een goede bodem voor optimalisering van de organisatie in jouw combinatiegroep. Hierbij komt aan de orde:
groepsvorming
optimalisatie van klassenmanagement
aanbieden van de leerstof per leerjaar en/of samen
thema’s en praktijkvraagstukken ingebracht door de deelnemers

Studiebelasting: 8 RU
Kosten: € 250 p.p.