Starttraining Veilig Leren Lezen

Ga je werken met de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen kim-versie van uitgeverij Zwijsen? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen.

De training gaat in op:
de opbouw van de methode met visie en leerlijnen
de inhoud van een basisles, inclusief de automatiseerlijn
de integratielessen: lezen/woordenschat/creatief en functioneel schrijven
de toetskalender
digiregie, de leerkrachtassistent en de leerlingsoftware

 Studiebelasting: 3 RU
 Kosten: € 175 p.p.

Starttraining Lijn 3

Ga je werken met de aanvankelijk leesmethode Lijn 3 van uitgeverij Malmberg? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen.

De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs twaalf haltes (thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.

Kenmerken van Lijn 3
complete taal-leesmethode
de letter centraal
samen leren lezen
wereldoriënterende thema’s
instructie op niveau
aandacht voor spelling
woordenschat

De training gaat in op:
visie van de methode,

Starttraining Staal

Ga je werken met Staal? Volg dan bij ons de starttraining en leer alle ins en outs van de methode. We geven je zoveel mogelijk praktische informatie. We zorgen ervoor dat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen. De nadruk ligt op spelling, maar ook het taaldeel komt aan bod.

Als leerkracht maak je het verschil! Zeker als het gaat om het werken met taal- en spellingmethode Staal. Er wordt veel van jou als leerkracht gevraagd omdat de instructie centraal staat in elke spellingles. Doe je dit effectief? Dan heeft dit een positief effect op de resultaten en motivatie van jouw leerlingen.

Tijdens onze bijeenkomst raak je samen met andere leerkrachten thuis in de materialen die horen bij Staal, de vernieuwende spellingdidactiek van José Schraven,

(Leer)netwerk Combinatiegroepen

Werk je in een combinatiegroep en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Dan is het (leer)netwerk combinatiegroepen iets voor jou!

Je werkt onder deskundige begeleiding aan de dagelijkse praktijk in de combinatiegroep. Er is volop ruimte voor het delen van tips & tools. Je maakt actief contact, deelt en ontvangt. Van en met elkaar leren is ons motto.

Wat gaan we doen
Het (leer)netwerk biedt een goede bodem voor optimalisering van de organisatie in jouw combinatiegroep. Hierbij komt aan de orde:
groepsvorming
optimalisatie van klassenmanagement
aanbieden van de leerstof per leerjaar en/of samen
thema’s en praktijkvraagstukken ingebracht door de deelnemers

Studiebelasting: 8 RU
Kosten: € 250 p.p.

Close reading

Vallen de resultaten van jouw groep voor begrijpend lezen tegen? Breng het tekstbegrip dan met Close reading naar een hoger plan. De leerlingen leren actief en kritisch omgaan met complexe teksten.

In deze cursus leer je wat Close reading inhoudt, wat je ervoor nodig hebt en hoe je de methodiek inpast in verschillende schoolsituaties. Praktisch aan de slag!

Studiebelasting: 10 RU
→ Kosten: € 275 p.p.

Wil je liever een training op maat of incompany? Dat kan! Neem contact op met Lisette Visser voor de mogelijkheden.

 

Training Coachingsvaardigheden

Werk je als leerkracht, coördinator, intern begeleider of specialist en wil je je kennis en vaardigheden over coaching van volwassenen en kinderen uitbreiden en verdiepen? Volg dan de praktische en behapbare Training Coachingsvaardigheden speciaal voor onderwijsprofessionals. Een training voor jouw dagelijkse praktijk.

Veel aan gehad! Goed toepasbaar in de praktijk. Mooi is ook de afwisseling in de verschillende werkvormen.

In 8 bijeenkomsten bieden we een overzicht van bruikbare coachingstechnieken in het onderwijs. De theorieën van onder andere transformeel leren, situationeel coachen, persoonlijke effectiviteit, communicatiestijlen en transactionele analyse ondersteunen de praktijk. Over deze praktijkervaringen krijg je 2 supervisiebijeenkomsten in kleine groepjes onder leiding van de trainer.
Voorwaarde: praktijkgericht betekent dat je minimaal 1 (toekomstige) collega en 2 leerlingen coacht gedurende de training.

“We besteden aandacht aan resultaatgericht coachen,

Middenmanagement I

Wil je je verdiepen in het ontwikkelen van beleid, coachen van collega’s en leiding geven aan een team? Dan is de opleiding Middenmanagement iets voor jou!

In de bijeenkomsten worden relevante theorieën gekoppeld aan praktische toepassing. Je leert werken met managementmodellen die je zowel in je eigen praktijk als tijdens de opleiding oefent.

 

Deze opleiding biedt je tevens inzicht in jouw mogelijkheden om desgewenst door te groeien naar het schoolleiderschap. De opleidingen Middenmanagement II en Coachingsvaardigheden zijn een logisch vervolg.

 Studiebelasting: 70 RU
Kosten: € 945 p.p.

Wil je liever een training op maat of incompany?

De leescoördinator werkt!

Je bent een leerkracht met ambities. Je gaat voor goed onderwijs en wilt het beste uit jezelf, je collega’s en de leerlingen halen. Je bent of wordt leescoördinator en je wilt weten hoe dat (goed) werkt. Dat leer je tijdens deze opleiding.

Een goede leescoördinator stimuleert en onderhoudt het leesonderwijs op school. Scholen met een leescoördinator zijn beter in staat duurzame veranderingen in te voeren en te borgen.

In de cursus gaan we aan het werk met de functie en taken van de leescoördinator, voorbereidend en aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, leesbevordering en boekpromotie. Je werkt gedurende de opleiding aan een concrete aanpak voor je eigen school.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
taken en functies van de leescoördinator in de school
de leescoördinator als vraagbaak voor de praktijk van het leesonderwijs
beleidsinstrument voor het ontwikkelen en aansturen van leesbeleid binnen de school
concrete en effectieve invulling van de leerlijnen en tussendoelen voor de groepen 1 t/m 8
coachen van collega’s d.m.v.

Middenmanagement II

Ben je of word je middenmanager en zoek je verdieping en verbreding van de opleiding Middenmanagement I? Dan is de opleiding Middenmanagement II iets voor jou!

In Middenmanagement II leer je je eigen leiderschaps- en communicatiestijl herkennen en optimaliseren. Je kunt dit toepassen bij het leiding geven aan jouw team. We bespreken theorie en praktijk aan de hand van concrete voorbeelden.

Na afronding van deze opleiding is de Training Coachingsvaardigheden een logisch vervolg.

Wil je liever een training op maat of incompany? Dat kan! Neem contact op met Ellen de Schiffart voor de mogelijkheden.

 

 

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten worden relevante theorieën gekoppeld aan praktische toepassing.

BreinFijn Lesgeven en begeleiden

Wil je de leerlingen nog meer activeren en stimuleren? Leer in deze cursus hoe je het lesgeven nog leuker en effectiever maakt. Je zorgt er ook voor dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

De afgelopen jaren zijn er fantastische ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Daardoor weten we nu beter hoe je succesvol kunt leren. En het goede nieuws is dat onze hersenen zich altijd blijven ontwikkelen!

Wat gaan we doen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
relevante breinkennis
de zes breinprincipes, ontwikkeld door het BreinCentraal Leren instituut (BCL)
het stimuleren van hogere leermotivatie en veranderbereidheid door aandacht voor:
   • autonomie en status van de leerlingen
   • de mindset van leerlingen en leerkracht
het Expliciet Directe Instructie model (EDI)
didactische werkvormen

Na het volgen van de cursus ben je in staat om de leerlingen op basis van breinkennis en -didactiek te begeleiden.