Dyslexiebehandeling

De behandeling van uw kind start als uit het onderzoek is gebleken dat uw kind ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft.

 

98% van de ouders
beveelt onze dyslexiebehandelingen aan
100% van de kinderen
leest en spelt beter na onze dyslexiebehandelingen
Succesvol bewezen behandeling met digitale ondersteuning.
Nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden & het bevorderen van vloeiend lezen.
Uw kind krijgt meer zelfvertrouwen & leesmotivatie.
Uw kind leert omgaan met dyslexie.
Actieve samenwerking tussen u, uw kind, onze behandelaar & school.
Jarenlange ervaring in begeleiding lees- & spellingonderwijs & dyslexie.
Kwalitatieve behandelmethode van Onderwijszorg Nederland (ONL).
Behandelaars Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie gecertificeerd.

Onze orthopedagoog Lenneke legt in een filmpje voor kinderen uit hoe de behandeling gaat 

Wilt u uw kind informeren over dyslexie en de behandeling? Bekijk dan samen met uw kind de pagina KINDEREN

De behandeling

  • Op een vast tijdstip 1x per week.
  • Met een vaste behandelaar.
  • Een individuele les van 45 minuten waarbij uw kind huiswerk mee krijgt.
  • Uw kind krijgt oefeningen voor thuis (met u) en op school.
  • Uw kind krijgt een eigen map waarin het huiswerk wordt bewaard.
  • We bespreken de voortgang op verschillende vaste momenten met u en indien nodig passen we het behandelplan tussentijds aan.

De duur van het behandeltraject hangt af van de beginsituatie en het resultaat en is meestal een jaar tot anderhalf jaar.

Actieve samenwerking met u en school

Wij hechten veel waarde aan een succesvolle samenwerking met u en de school. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

Het is belangrijk dat u thuis tijd vrijmaakt om uw kind te helpen met het huiswerk. Het is de bedoeling dat u thuis dagelijks met uw kind oefent.

Wij streven in samenwerking met de basisschool naar afstemming van de reguliere lesstof op de behandeling. Er is bovendien aandacht voor specifieke problemen van uw kind.

“Wij waren heel blij met de behandelaar. Ze maakte er echt een feestje van voor onze dochter, ondanks dat er ook heel hard gewerkt moest worden. Onze dochter heeft veel regels en trucjes geleerd om toe te passen. Zodat ze er beter uit komt met lezen en spelling. Dat is gewoon heel handig.”

Yvonne over haar dochter

Digitale ondersteuning

 

Oefenen met behandelsoftware ‘Pelle Helpt’
‘Pelle helpt‘ is een integraal onderdeel van de dyslexiebehandelingen.

→ Oefenen met app ‘Pelle Flitst’
Game waarmee kinderen oefenen met woordrijen door te flitsen.

→ Leren werken met tekst- & spraaksoftware Kurzweil
Kurzweil leest alle digitale teksten voor.

 

“Onze zoon heeft door de dyslexiebehandelingen veel meer zelfvertrouwen en plezier gekregen. Vandaag heeft hij zonder hulp een cake gebakken door stap voor stap te lezen wat er op het pak staat.”

Ingmar over haar zoon

Ervaringen van ouders

 

Maar liefst 98% van de ouders beveelt onze dyslexiebehandelingen aan. Wij hebben een aantal ervaringen en tips van ouders voor u verzameld.

Meer informatie?