Geldigheid dyslexieverklaringen

Dyslexieverklaringen worden slechts eenmalig verstrekt. Bij opnieuw aanvragen brengen wij kosten bij u in rekening.

De wetgeving over dyslexieverklaringen is vanaf juli 2016 aangepast. Naar aanleiding hiervan krijgen wij vaak vragen over de geldigheid van dyslexieverklaringen die vóór die tijd zijn verstrekt.

Dyslexieverklaringen vóór juli 2016

 

Wij volgen altijd nauwgezet de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Vóór juli 2016 gaven de richtlijnen niet aan dat een dyslexieonderzoek onder medeverantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog moest plaatsvinden. Dyslexieverklaringen werden daarom niet medeondertekend door een GZ-psycholoog.

De vóór juli 2016 door ons verstrekte dyslexieverklaringen zijn gebaseerd op de richtlijnen van SDN, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn daarmee rechtsgeldige dyslexieverklaringen.

Dyslexieverklaringen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED – na juli 2016)

 

De door ons verstrekte dyslexieverklaringen in het kader van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED – na juli 2016) zijn altijd ondertekend onder medeverantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of gelijkwaardig en voldoen dus altijd aan de nieuwe wetgeving.

Meer informatie?