Groepsonderzoek NIO

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een aanlegtest voor groep 7 & 8, waarmee een reëel beeld verkregen wordt van het leerpotentieel van de leerling. Dit geeft, naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een goede ondersteuning bij het formuleren van gefundeerd schooladvies. Wij nemen de NIO af en ondersteunen daarnaast bij het formuleren van het schooladvies.

Wij werken volgens de richtlijnen van het NVO en NIP. De afname vindt plaats door een van onze testmedewerkers onder verantwoordelijkheid van een orthopedagoog/psycholoog.

Procedure NIO

De groepen bestaan uit minimaal 10 leerlingen per groep. Grote groepen (meer dan 30 leerlingen) worden gesplitst. Er komen dan 2 testmedewerkers.

Leerlingen van groep 7 & 8

In 2018 vond de hernormering van de NIO plaats. De groepstest kan naast groep 8 nu ook eind groep 7 (vanaf april 2019) worden afgenomen.

Voordelen zijn:

 • onderpresteerders worden eerder in kaart gebracht
 • het onderwijsaanbod kan in groep 8 beter afgestemd worden op de mogelijkheden van de leerlingen
 • ouders worden eerder meegenomen in het schooladvies

Werkwijze NIO

De aanlegtest wordt op een ochtend in 2,5 uur groepsgewijs afgenomen.

De NIO bestaat uit 6 subtests: 3 verbale en 3 symbolische subtests.

 • De verbale subtests → Synoniemen, Analogieën en Categorieën.
  Ze geven een VIQ (verbaal IQ).
 • De symbolische subtests → Getallen, Rekenen en Uitslagen.
  Ze geven een SIQ (symbolisch IQ).

Alle scores samen geeft een TIQ (Totaal IQ).

De adviesbespreking

3 weken nadat de NIO is afgenomen, volgt er een adviesbespreking waarbij samen met de leerkracht(en) en/of intern begeleider het schooladvies wordt geformuleerd. Naast de uitslag van de NIO wordt er ook gekeken naar het didactisch niveau en de werkhouding van de leerling.

“Naast de afname en de verwerking, merken wij dat scholen de bespreking heel prettig vinden. Wij kijken samen naar de testresultaten, maar ook naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de werkhouding van de leerling en de indruk van de leerkracht. Op deze manier krijgt u een zo gefundeerd mogelijk advies.”

Extra mogelijkheden

De NIO kan ook worden afgenomen bij leerlingen waar twijfel is aan het niveau en/of voor de groep leerlingen waarvoor een beschikking voor het Praktijkonderwijs kan worden aangevraagd.

Persoonlijkheidstest NPV-J-2
Een aanvulling op de NIO is de persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2). Deze test laat zien hoe de leerling zichzelf ziet en geeft inzicht in onder meer faalangst en doorzettingsvermogen. Op verzoek kunnen we deze test ook afnemen.

Drempeltest, Leermotivatietest en Drempelonderzoek
Als de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen, dan is het mogelijk om een hertest te laten afnemen. Hiervoor gebruiken we de Drempeltest (DT) en de Leermotivatietest (LMT). Deze testafname vindt doorgaans plaats op één van onze locaties omdat het om een enkele leerling per school gaat. Daarnaast kan een didactische test (Drempelonderzoek) groepsgewijs door ons of door de leerkracht zelf worden afgenomen.

Tips voor afname

 

 • Wij oefenen de toets tijdens afname, dit hoeft u vooraf niet te doen.
 • Geen eten en snoepen (waaronder kauwgom) tijdens de toets, dit leidt leerlingen af.
 • Geen leerkrachten in de klas tijdens de toets. Hoewel een leerkracht heel stil in een klas kan zitten, merken wij dat leerlingen toch naar de leerkracht kijken. Het leidt leerlingen af.
 • Zorg voor een goede tafelopstelling: elke leerling een aparte tafel met ruimte eromheen.