Groepsonderzoek NSCCT

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) geeft een duidelijk beeld van het leervermogen van de leerlingen van groep 4 t/m 8. Het geeft mogelijkheden om het onderwijsaanbod nog beter te laten aansluiten. Vanaf groep 6 kunnen we een uitstroomperspectief opstellen. Dit helpt later bij het formuleren van het schooladvies en het onderbouwen van het advies aan ouders.

Met de NSCCT bieden we:
een beeld van het leervermogen van de leerlingen
een beeld van de onder- en overpresteerders
inzicht voor ouders in het niveau van hun kind
een schriftelijke rapportage en een eindgesprek

Wij werken volgens de richtlijnen van het NVO en NIP. De afname vindt plaats door een van onze testmedewerkers onder verantwoordelijkheid van een orthopedagoog/psycholoog.

Procedure

De groepen bestaan uit minimaal 15 leerlingen per groep. Grote groepen (meer dan 30 leerlingen) worden gesplitst. Er komen dan 2 testmedewerkers.

Werkwijze NSCCT

De NSCCT wordt in een ochtend in ongeveer 1,5 uur groepsgewijs afgenomen.

De test bestaat uit 5 subtests:
1.  Figuur Samenstellen → ruimtelijk inzicht
2.  Exclusie → ruimtelijk inzicht
3.  Getallenreeksen → numeriek inzicht
4.  Categorieën → verbaal inzicht
5.  Analogieën → verbaal inzicht

De uitslag wordt gegeven door een totaalscore TIQ (Totaal IQ).

Het grote voordeel: het eindgesprek

Het eindgesprek met een onderwijsadviseur is vast onderdeel van ons aanbod. Met het gesprek wordt de testuitslag in een brede context geplaatst.

“De informatie van de leerkracht en ouders, de werkhouding van de leerling en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem worden meegenomen in de bespreking. Daar waar nodig kunnen suggesties en/of adviezen gegeven worden om de leerlingen beter te laten functioneren. Daarnaast formuleren we, indien gewenst, gezamenlijk het uitstroomperspectief.”

Tips voor afname

 

  • Wij oefenen de toets tijdens afname, dit hoeft u vooraf niet te doen.
  • Geen eten en snoepen (waaronder kauwgom) tijdens de toets, dit leidt leerlingen af.
  • Geen leerkrachten in de klas tijdens de toets. Hoewel een leerkracht heel stil in een klas kan zitten, merken wij dat leerlingen toch naar de leerkracht kijken. Het leidt leerlingen af.
  • Zorg voor een goede tafelopstelling: elke leerling een aparte tafel met ruimte eromheen.