Hoe werken wij?

Wij hebben met maar liefst 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Dat maakt ons de grootste dyslexiezorgaanbieder van Noord-Holland. En daar zijn we trots op!

Vergoede dyslexiezorg

Wanneer er een vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vergoedt de gemeente het onderzoek naar dyslexie. Als blijkt dat uw kind EED heeft, vergoedt de gemeente ook de behandeling.

Uw kind komt maximaal één keer tijdens zijn/haar schoolloopbaan in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg.

Dyslexie & criteria

Voor vergoede dyslexiezorg dient een aanvraag aan criteria te voldoen die staan beschreven in het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. School zorgt voor het leerlingdossier en gaat na of aan de criteria wordt voldaan. De belangrijkste criteria zijn:

  • uw kind zit op een basisschool, is jonger dan 13 jaar en woont in de gemeente waar de zorg wordt aangevraagd.
  • uw kind heeft zeer lage scores voor lezen en spelling op 3 achtereenvolgende meetmomenten.
  • school heeft 2 perioden voldoende extra ondersteuning op lees- en spellinggebied aangeboden.

Van aanmelding tot behandeling

1  Als u uw kind heeft aangemeld voor onderzoek naar dyslexie, ontvangt u een vragenlijst over o.a. de schoolloopbaan, de leervorderingen en het sociaal-emotioneel functioneren.

2  De school dient een leerlingdossier aan te maken. Dit wordt ingevuld door de leerkracht en intern begeleider.

3  Het onderzoek start als alle gegevens compleet zijn.

4  Als uit dit onderzoek blijkt dat dyslexiebehandeling nodig is, bepalen we in overleg met u de behandellocatie en het tijdstip.

“Bij het kiezen van een instantie voor je kind, zou ik OBD Noordwest aanraden. Als ik verschillen hoor en zie van anderen vind ik hier meer resultaat zichtbaar. Hij gaat niveaus omhoog, vindt dit leuker en nu hoeft hij niet meer van die kinderachtige boeken te lezen.”

Irma over haar zoon

 

“De begeleiding zo een-op-een is echt goed voor het kind. Het krijgt alle aandacht en tijd en de regels worden zo rustig en duidelijk besproken. Onze zoon komt apetrots thuis met een toets zonder allemaal rode strepen.”

Peggy over haar zoon

Behandellocaties

 

Wij hebben met 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Een behandellocatie is nooit ver van huis.

“Wij waren heel blij met de behandelaar. Ze maakte er echt een feestje van voor onze dochter, ondanks dat er ook heel hard gewerkt moest worden. Onze dochter heeft veel regels en trucjes geleerd om toe te passen. Zodat ze er beter uit komt met lezen en spelling. Dat is gewoon heel handig.”

Yvonne over haar dochter

Meer informatie?