Klachten

We streven naar dienstverlening met een hoge kwaliteit. Onze medewerkers zijn in hun dagelijkse werk direct aanspreekbaar om in overleg met de opdrachtgever wensen te bespreken en problemen op te lossen. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. In onderstaande regelingen leggen we uit hoe de formele indiening en behandeling van uw klacht verloopt.

 Voor klachten op het gebied van onze dyslexiezorg is de ‘ONL Klachtenregeling Ouders & Verzorgers‘ van toepassing.

 Voor alle overige klachten is de ‘Klachtenregeling OBD Noordwest‘ van toepassing.