Leerlingdossier & richtlijnen

Elk schooljaar zijn leerkrachten en intern begeleiders druk met het in kaart brengen van de voortgang van zwakke lezers en spellers. Met daarbij in het achterhoofd over sommige leerlingen de vraag of zij in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek. Hierbij zijn ook de meetmomenten belangrijk. In het ONL Leerlingdossier kun je de gegevens uit deze metingen eenvoudig documenteren. In het dossier toon je aan dat er voldoende zorg is besteed op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Start bij leerlingen met een erfelijke aanleg voor dyslexie en/of al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-/spellingproblemen met het opbouwen van een leerlingdossier.

ONL Leerlingdossier

Het ONL Leerlingdossier bevat de volgende informatie:

 • leerling- & schoolgegevens en ondertekening namens bevoegd gezag
 • beschrijving lees- en spellingproblemen
 • argumentatie vermoeden van ernstige dyslexie
 • begeleiding na meetmoment 1 en meetmoment 2
 • typering van de leerling
 • uitdraai van volledig leerlingvolgsysteem
 • groepsplannen of handelingsplannen

 

Indien van toepassing aangevuld met:

 • verslag intelligentieonderzoek
 • verslag vaststelling comorbiditeit
 • verklaring arts (wanneer er bij comorbiditeit een stabiele situatie is bereikt en/of medicatie is goed ingesteld)
 • overige relevante documenten

Uitsluitend complete leerlingdossiers worden door ons in behandeling genomen.

Richtlijnen invullen ONL Leerlingdossier

 • de toegestane meetmomenten
 • hoe om te gaan met doublure
 • hoe de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3 goed omschreven kan worden
 • duidelijke lijsten met toegestane interventies op het gebied van lezen en spelling op zorgniveau 3
 • handvatten voor het omgaan met (vermoedens van) comorbiditeit
 • welke rol intelligentie speelt
 • hoe om te gaan met anderstaligen

 

“Wist je dat we speciale richtlijnen hebben ontwikkeld om het invullen van het ONL Leerlingdossier nog makkelijker en minder tijdrovend voor je te maken?”

Consultatie

Omdat elke leerling uniek is, kan het invullen van het leerlingdossier soms nog extra vragen oproepen. We bieden daarom de mogelijkheid voor consultatie.

“Sanne is een leerling die werd aangemeld voor vergoede dyslexiezorg. Bij het beoordelen van het leerlingdossier bleek dat Sanne goede begeleiding had gekregen op zorgniveau 1 en 2, maar dat de begeleiding op zorgniveau 3 te beperkt was. We hebben de intern begeleider via telefonisch contact handvatten geboden voor de begeleiding. Na de volgende hoofdmeting kwam Sanne alsnog in aanmerking voor vergoede diagnostiek en behandeling.”

Fleur Dekker, Onderwijsadviseur & Orthopedagoog

Meer informatie?