OBD updates

Jonge kinderen spelen graag buiten. Rennen over het plein, scheppen in de zandbak en ontdekken wat er allemaal te vinden is op het plein. De ruimte, de ongebondenheid en de uitdagende materialen zorgen voor vrolijke en enthousiaste kinderen en spel met een hoge vrijheidsgraad. Kun je de kinderen ook laten spelen over een thema? Wat is daar dan voor nodig als je denkt aan materiaal en begeleiding? Hoe kun je het spel in de themahoek of huishoek buiten verder laten gaan?

Jonge kinderen spelen graag buiten. Rennen over het plein, scheppen in de zandbak en ontdekken wat er allemaal te vinden is op het plein. De ruimte, de ongebondenheid en de uitdagende materialen zorgen voor vrolijke en enthousiaste kinderen en spel met een hoge vrijheidsgraad. Kun je de kinderen ook laten spelen over een thema? Wat is daar dan voor nodig als je denkt aan materiaal en begeleiding? Hoe kun je het spel in de themahoek of huishoek buiten verder laten gaan?

Geen werkdag van een dyslexiebehandelaar is hetzelfde, omdat je op verschillende locaties werkt. Het samen met school, ouders en de leerling toewerken naar een goed resultaat in lezen & spellen en het vertrouwen van de leerling dat je krijgt, geeft enorme voldoening. Maar hoe ziet zo’n dag er dan uit? Evelien beschrijft…

Geen werkdag van een dyslexiebehandelaar is hetzelfde, omdat je op verschillende locaties werkt. Het samen met school, ouders en de leerling toewerken naar een goed resultaat in lezen & spellen en het vertrouwen van de leerling dat je krijgt, geeft enorme voldoening. Maar hoe ziet zo’n dag er dan uit? Evelien beschrijft…

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

Veel leraren in de groepen 2 en 3 besteden aandacht aan een doorgaande leerlijn rekenen vanuit de wens het werken in groep 3 te verschuiven naar betekenisvol leren in groep 3. Met de komst van de Tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO 2017) bieden we een handvat om in beide groepen het rekencurriculum in een doorgaande lijn doelbewust, planmatig en vanuit handelen aan te bieden in een rekenhoek.

Veel leraren in de groepen 2 en 3 besteden aandacht aan een doorgaande leerlijn rekenen vanuit de wens het werken in groep 3 te verschuiven naar betekenisvol leren in groep 3. Met de komst van de Tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO 2017) bieden we een handvat om in beide groepen het rekencurriculum in een doorgaande lijn doelbewust, planmatig en vanuit handelen aan te bieden in een rekenhoek.

Vaak horen we van leraren dat zij de kwaliteit van de rekenactiviteit willen verhogen door deze in een kleine groep aan te bieden. Differentiëren in een kleutergroep is immers een vanzelfsprekendheid. Maar hoe doen jonge kinderen in voldoende mate echte leerervaringen op?

Vaak horen we van leraren dat zij de kwaliteit van de rekenactiviteit willen verhogen door deze in een kleine groep aan te bieden. Differentiëren in een kleutergroep is immers een vanzelfsprekendheid. Maar hoe doen jonge kinderen in voldoende mate echte leerervaringen op?

Hebben leerkrachten groep 2, 3 & 4 bij jou op school de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen zij bijvoorbeeld meer leren over hoe zij met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben zij interesse in een gratis nascholing tussen september 2019 en februari 2020, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

Hebben leerkrachten groep 2, 3 & 4 bij jou op school de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen zij bijvoorbeeld meer leren over hoe zij met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben zij interesse in een gratis nascholing tussen september 2019 en februari 2020, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

 

Hoe laat je kinderen met dyslexie leeskilometers maken? Met leuke websites, apps en spelletjes natuurlijk. Lees onze tips!

 

Hoe laat je kinderen met dyslexie leeskilometers maken? Met leuke websites, apps en spelletjes natuurlijk. Lees onze tips!

 

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

 

 

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

 

 

Wat kunnen leerkrachten concreet in de klas doen voor zwakke lezers/spellers? In deze blog een aantal van onze veel gegeven tips!

 

 

Wat kunnen leerkrachten concreet in de klas doen voor zwakke lezers/spellers? In deze blog een aantal van onze veel gegeven tips!

 

1 2 3