Het onderzoek naar dyslexie

Wij doen een onderzoek omdat wij willen weten waarom uw kind lezen en spellen moeilijk vindt. Het onderzoek wordt in 1 of 2 dagdelen afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen en bestaat vaak uit:
Intelligentieonderzoek
• Dyslexieonderzoek
We bespreken de onderzoeksresultaten met u tijdens het nagesprek.

Onze orthopedagoog Lenneke legt in een filmpje voor kinderen uit hoe het onderzoek gaat 

Wilt u uw kind informeren over dyslexie en het onderzoek? Bekijk dan samen met uw kind de pagina KINDEREN

Intelligentieonderzoek

 

Wij kijken naar de intelligentie om informatie te krijgen over het leervermogen van uw kind (cognitieve vaardigheden). Zo kunnen wij een uitspraak doen over de mogelijkheden van uw kind en of de ontwikkeling in het lezen en spellen daarbij past of ervan afwijkt.

Wanneer er eerder een intelligentieonderzoek bij uw kind is gedaan, wordt bekeken of het zinvol is om het onderzoek nogmaals te doen.

Dyslexieonderzoek

 

Bij het dyslexieonderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes.

De opdrachten zijn specifiek gericht op dyslectische kenmerken.

Nagesprek

Na het onderzoek maakt onze orthopedagoog/psycholoog een verslag waarin staat beschreven welke behandeling nodig is. We bespreken de onderzoeksresultaten met u tijdens het nagesprek. U ontvangt dan ook het verslag.
Als er na het onderzoek dyslexie wordt vastgesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring. En als blijkt dat behandeling nodig is, bepalen we in overleg met u de behandellocatie en het tijdstip.
→ Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft, wordt het onderzoek wel vergoed, maar een eventuele behandeling niet.

Behandellocaties

 

Wij hebben met 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Een behandellocatie is nooit ver van huis.

Geldigheid dyslexieverklaringen

 

Dyslexieverklaringen worden slechts eenmalig verstrekt. Bij opnieuw aanvragen brengen wij kosten bij u in rekening.

De wetgeving over dyslexieverklaringen is vanaf juli 2016 aangepast. Naar aanleiding hiervan krijgen wij vaak vragen over de geldigheid van dyslexieverklaringen die vóór die tijd zijn verstrekt.

 

Ervaringen van ouders

 

Maar liefst 98% van de ouders beveelt onze dyslexiebehandelingen aan. Wij hebben een aantal ervaringen en tips van ouders voor u verzameld.

Meer informatie?