Het onderzoek naar dyslexie

 

We doen een onderzoek omdat we willen weten waarom uw kind lezen en spellen moeilijk vindt. Het onderzoek wordt in 1 of 2 dagdelen afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen en bestaat vaak uit:
Intelligentieonderzoek
• Dyslexieonderzoek
We bespreken de onderzoeksresultaten met u tijdens het nagesprek.

Onze orthopedagoog Lenneke legt in een filmpje voor kinderen uit hoe het onderzoek gaat 

Wilt u uw kind informeren over dyslexie en het onderzoek? Bekijk dan samen met uw kind de pagina KINDEREN

Intelligentieonderzoek

 

We kijken naar de intelligentie om informatie te krijgen over het leervermogen van uw kind (cognitieve vaardigheden). Zo kunnen we een uitspraak doen over de mogelijkheden van uw kind en of de ontwikkeling in het lezen en spellen daarbij past of afwijkt.

Wanneer er eerder een intelligentieonderzoek bij uw kind is gedaan, wordt bekeken of het zinvol is om het onderzoek nogmaals te doen.

Dyslexieonderzoek

 

Bij het dyslexieonderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes.

De opdrachten zijn specifiek gericht op dyslectische kenmerken.

Nagesprek

Na het onderzoek maakt onze orthopedagoog/psycholoog een verslag waarin staat beschreven welke behandeling nodig is. We bespreken de onderzoeksresultaten met u tijdens het nagesprek. U ontvangt dan ook het verslag.
Als na het onderzoek de dyslexie wordt vastgesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring. En als blijkt dat behandeling nodig is, bepalen we in overleg met u de behandellocatie en het tijdstip.

→ Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft, wordt het onderzoek wel vergoed, maar een eventuele behandeling niet.

Geldigheid dyslexieverklaringen

 

Dyslexieverklaringen worden slechts eenmalig verstrekt. Bij opnieuw aanvragen brengen wij kosten bij u in rekening.

 

De wetgeving over dyslexieverklaringen is vanaf juli 2016 aangepast. Naar aanleiding hiervan krijgen wij vaak vragen over de geldigheid van dyslexieverklaringen die vóór die tijd zijn verstrekt.

 

 

“Bij het kiezen van een instantie voor je kind, zou ik OBD Noordwest aanraden. Als ik verschillen hoor en zie van anderen vind ik hier meer resultaat zichtbaar. Hij gaat niveaus omhoog, vindt dit leuker en nu hoeft hij niet meer van die kinderachtige boeken te lezen.”

Irma over haar zoon

Meer informatie?