Onderzoekend & ontwerpend leren

Wij gaan met je in gesprek om vragen en verwachtingen helder te krijgen. Vervolgens bieden wij je een traject of bijeenkomst op maat aan.

Workshops

Wordt onderzoekend leren bij jullie op school ingevoerd? Maak dan bij de kick-off gebruik van onze verrassende workshops. De werkvormen en onderzoeken van deze workshops zijn direct toepasbaar in de eigen praktijk. Voorbeelden van workshopthema’s zijn: ijs, snoep, chocolade, tandpasta, winter en water.
In de workshop krijg je zicht op de verschillende stappen die worden gezet in het doen van onderzoek. We richten ons op de inhoud, de rol van de leerkracht, de organisatie en de vaardigheden van de kinderen.

Hoe stel je onderzoeksvragen?

Een goede onderzoeksvraag stellen is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit vraagt taalvaardigheid van de leerkracht. Creatief en associatief denken, analyseren en een vragende, nieuwsgierige houding zorgen ervoor dat er interessante vragen worden geformuleerd. Door dit te modelen wordt de vragende houding bij kinderen gestimuleerd. Wij geven je ook tips en tricks om kinderen te laten werken aan hun 21st Century Skills en vragen te leren stellen die leiden tot verschillende soorten onderzoek.

Werken aan verschillende soorten onderzoek

Onderzoekend leren leidt bij aanvang veel tot bronnenonderzoek en dus opzoekend leren. Er zijn ook andere onderzoeksvormen zoals praktijkonderzoek en experimenten opzetten. Deze vormen van onderzoek doen een beroep op andere vaardigheden van kinderen. Wie komt tot een mix van onderzoeksvormen biedt kinderen de gelegenheid om hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Presenteren & evalueren

Presenteren en evalueren vragen van de leerkracht specifieke instructie en begeleiding. Leren werken met criteria en in eigen woorden kunnen (om)schrijven maken daar onderdeel van uit. We begeleiden door input te geven op vaardigheden van de kinderen en de begeleidende rol van de leerkracht. Het levert een goede kwaliteit van de presentaties op en zicht op vorderingen en vervolgstappen na de evaluatie.

Oriëntatietraject op onderzoekend leren

Willen jullie als team de eerste stappen zetten in onderzoekend leren? Kies dan voor het oriëntatietraject op onderzoekend leren. Na dit traject zijn jullie bekend met de basis van onderzoekend leren en hebben jullie zicht op de begeleidende rol van de leerkrachten, de leerlingvaardigheden en de invulling van inhoud en organisatie.

Verdiepingstraject op onderzoekend leren

Willen jullie als team verder dan de basis? Doe dan het verdiepingstraject op onderzoekend leren. In dit traject leren jullie de zelfstandigheid in het doen van onderzoek bij kinderen te vergroten. Jullie krijgen handvatten om kinderen onderzoeksvragen te laten stellen en jullie verbreden je reflectievaardigheden op proces en product.

DOWNLOAD | Lessenserie communicatie: Museum van de 20e Eeuw

Handreikingen om vorm en inhoud te geven aan onderzoekend en ontwerpend leren rond communicatie vroeger en nu. Eén van de lessen bestaat uit een bezoek aan het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn.

Geschreven voor kinderen uit groep 7 en 8.

Meer informatie?