Hoe werken wij?

Wij hebben met maar liefst 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Dat maakt ons de grootste dyslexiezorgaanbieder van Noord-Holland. En daar zijn we trots op!

Vergoede dyslexiezorg

Wanneer er een vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vergoedt de gemeente het onderzoek naar dyslexie. Als blijkt dat de leerling EED heeft, vergoedt de gemeente ook de behandeling.
Een leerling komt maximaal één keer tijdens zijn/haar schoolloopbaan in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg.

Wij werken met de ONL-behandelmethode, ontwikkeld op wetenschappelijke basis. Al onze behandelaars hebben de ONL-scholing gevolgd.

Van aanmelding tot behandeling

1  Als de leerling is aangemeld voor onderzoek naar dyslexie, ontvangt de ouder een vragenlijst over o.a. de schoolloopbaan, de leervorderingen en het sociaal-emotioneel functioneren.
2  De school dient een leerlingdossier bij ons aan te leveren.
3  Het onderzoek kan gepland worden als alle gegevens compleet zijn.
4  Als uit dit onderzoek blijkt dat dyslexiebehandeling nodig is, bepalen we in overleg met de ouders/verzorgers de behandellocatie en het tijdstip.

Meer informatie?