Tijdelijke toetsingscriteria dyslexiezorg i.v.m. corona

Met het sluiten van de scholen vanwege de coronacrisis stond de zorg op ondersteuningsniveau 3 in veel gevallen stil. Dit zorgt voor vragen over het leerlingdossier. Bij het beoordelen van leerlingdossiers zetten wij tijdelijk het alternatief toetsingskader toelatingscriteria diagnostiek van het NKD in voor de periode waarin de scholen gesloten waren. De afspraken gelden zoals hieronder beschreven. Je kunt de afspraken hier downloaden.

De voordelen van luisterboeken voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kan het heel fijn zijn om naar een boek te luisteren. Zo kunnen ze zich volledig op de inhoud richten, in plaats van op de leestechniek. De kinderen raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst. Ook begrijpen ze het verhaal beter. Luisterboeken kunnen zelfs in de klas ingezet worden, bijvoorbeeld bij (dyslectische) leerlingen die tussendoor even een ontprikkel- of ontspanmoment nodig hebben.

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie zijn vaak beperkt in hun boekenkeuze, door hun lage technische leesniveau. Helemaal niet leuk natuurlijk, want welk kind uit groep 6 vindt boekjes uit groep 3 nou leuk? Luisterboeken kunnen wél aansluiten bij de belevingswereld en zo het (lees)plezier bevorderen. Daarnaast zorgen luisterboeken voor een grotere woordenschat: deze boeken hebben een aanbod aan complexe woorden die wel voorkomen in boeken op het niveau van groep 6,

Wat is psycho-educatie en waarom is het zo belangrijk voor kinderen met dyslexie?

Sanne* zit in groep 4 wanneer bij haar de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt gesteld. Ze baalt ervan en schaamt zich er zelfs een beetje voor.
Ze mag starten met een dyslexiebehandeling. Een keer per week gaat ze een tijdje de klas uit, om te oefenen met haar dyslexiebehandelaar. Als ze weer terug komt in de klas, vragen de andere leerlingen waar ze geweest is. Ze bedenkt elke week een ander smoesje. Haar huiswerkmap verstopt ze onder de kapstok. Steunkaarten die ze van haar behandelaar krijgt, wil ze niet gebruiken. Dan zien klasgenootjes dat ze lezen en spelling moeilijk vindt.
Haar behandelaar besluit om aandacht te besteden aan psycho-educatie. Ze maakt samen met Sanne opdrachten over dyslexie. Ook doen ze een quiz.
Bij de start van het nieuwe schooljaar in groep 5 vraagt de juf in de klas of iemand nog iets wil delen met de groep.

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Een dag uit het leven van een dyslexiebehandelaar

Geen werkdag van een dyslexiebehandelaar is hetzelfde, omdat je op verschillende locaties werkt. Het samen met school, ouders en de leerling toewerken naar een goed resultaat in lezen & spellen en het vertrouwen van de leerling dat je krijgt, geeft enorme voldoening. Maar hoe ziet zo’n dag er dan uit? Ik beschrijf het voor je: *

08.00 uur – Aankomst op kantoor. Eerst maar even koffie! Vanochtend staat het dyslexieonderzoek van Sanne op het programma. Daarom even het dossier erbij pakken en doornemen. Alle testmaterialen klaarzetten en zorgen dat er genoeg stickers zijn!

08.30 uur – Ik haal Sanne en haar vader op uit de wachtkamer. Sanne vindt het erg spannend. Gelukkig heeft ze het filmpje op de site gezien,

Handige websites & apps die het leesplezier van kinderen kunnen vergroten

Veel kinderen met dyslexie houden niet van lezen. Zij zeggen dat lezen saai en lastig is, of dat er te weinig plaatjes in boeken staan. Het is voor Dyslexiebehandelaars, maar ook voor ouders en leerkrachten moeilijk om deze kinderen tóch de broodnodige leeskilometers te laten maken. Want, wat zijn nu eigenlijk leuke websites? Welke handige apps bestaan er? En hoe kun je (thuis) spelenderwijs oefenen? Hieronder geven we tips!

Dyslexie & meertaligheid

Als Dyslexiebehandelaar bij OBD Noordwest heb je te maken met veel verschillende leerlingen. Niet elke leerling met dyslexie komt in aanmerking voor het vergoede behandeltraject. Voordat gestart wordt met het traject wordt afgewogen of sprake is van ernstige en enkelvoudige problematiek en een voldoende/positief behandelperspectief (motivatie, omgevingsfactoren, te verwachten leerrendement). Je zou kunnen verwachten dat onze werkzaamheden als dyslexiebehandelaar op deze manier redelijk voorspelbaar zijn. Gelukkig (en soms helaas :-)) is dat niet waar. Net zoals ieder mens uniek is, is ook elke leerling met (ernstige) dyslexie uniek. Er bestaan binnen de ernst toch nog grote verschillen en enkelvoudig blijkt in de praktijk niet altijd even enkelvoudig te zijn. Secundaire comorbide ontwikkelingsproblemen als bijvoorbeeld ADHD of ASS zorgen ervoor dat de aanpak en het handelingsplan per leerling verschillen.

Het Leerlingdossier makkelijker en sneller invullenDyslexie

In 2018 heeft OBD Noordwest 3 Inspiratiemiddagen Dyslexie georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Maar liefst 105 onderwijsprofessionals zochten ons op om geïnspireerd en geïnformeerd te worden! Tijdens deze middagen bleek er veel animo te zijn voor de workshop over het Leerlingdossier ONL Dyslexie. Bij het evalueren van de workshop werd duidelijk dat sommige leerkrachten en intern begeleiders nog niet op de hoogte waren van ons speciale richtlijnendocument om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken. Daarnaast was het nog niet bekend dat consultatie bij het invullen van het leerlingdossier tot de mogelijkheden behoort. We willen het invullen van het leerlingdossier natuurlijk zo gemakkelijk mogelijk maken voor iedereen. Daarom lichten we bovenstaande punten hieronder graag toe.

Wat kun je doen voor zwakke lezers en spellers in de klas?

De dyslexiebehandelaars van OBD Noordwest behandelen voornamelijk thuisnabij. Dagelijks stappen we in onze auto’s om naar scholen door heel Noord-Holland (zelfs Texel!) te rijden. Zodoende komen we veel in contact met leerkrachten. Soms tijdens een gesprekje bij de koffieautomaat, maar vaak ook omdat een leerkracht met een gerichte vraag naar ons toe komt. Een vraag die ons veel gesteld wordt is wat een leerkracht concreet in de klas kan doen voor een zwakke lezer/speller. Hoe ziet de optimale omgeving eruit? Welke boekjes zijn fijn voor deze leerlingen? Als dyslexiebehandelaar vinden wij het heel belangrijk om ook daar ondersteuning bij te kunnen bieden. Hieronder noemen we een aantal van onze veel gegeven tips. Een aantal van deze tips kunnen teruggelezen worden in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

Vroege signalering van dyslexie

Tijdens de intakegesprekken met ouders bij dyslexieonderzoeken, horen we vaak dat ouders al langere tijd vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Soms omdat één van de ouders zelf dyslexie heeft. Hij of zij herkent zichzelf in het kind. Of merkt dat het lezen en spellen wat moeizaam verloopt. Maar er zijn veel kinderen bij wie het lezen en spellen wat moeizaam op gang komt. Vaak komt dit later, met wat extra oefenen, wel weer goed. Het is niet altijd meteen duidelijk dat er sprake is van dyslexie. Vaak wordt gedacht dat het typisch dyslectisch is om bijvoorbeeld letters die veel op elkaar lijken om te draaien, zoals de d en de b. Maar niet iedere dyslectische leerling wisselt deze letters om. Dyslexie uit zich niet bij ieder kind op dezelfde manier. Sommige dyslectische kinderen lezen zeer spellend en traag. Andere kinderen lezen vrij vlot,