Een dag uit het leven van een dyslexiebehandelaar

Waar je als dyslexiebehandelaar blij van wordt, is het enthousiast maken van kinderen en hun succeservaringen. Als kinderen je vertellen dat het al wat beter gaat op school (en ze lekkerder in hun vel zitten en meer zelfvertrouwen hebben) dan kan je dag niet meer stuk!

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Geen werkdag van een dyslexiebehandelaar is hetzelfde, omdat je op verschillende locaties werkt. Het samen met school, ouders en de leerling toewerken naar een goed resultaat in lezen & spellen en het vertrouwen van de leerling dat je krijgt, geeft enorme voldoening. Maar hoe ziet zo’n dag er dan uit? Ik beschrijf het voor je: *

08.00 uur – Aankomst op kantoor.

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Handige websites & apps die het leesplezier van kinderen kunnen vergroten

Hoe laat je kinderen met dyslexie leeskilometers maken? Met leuke websites, apps en spelletjes natuurlijk. Lees onze tips!

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Veel kinderen met dyslexie houden niet van lezen. Zij zeggen dat lezen saai en lastig is, of dat er te weinig plaatjes in boeken staan. Het is voor ons, maar ook voor ouders en leerkrachten moeilijk om deze kinderen tóch de broodnodige leeskilometers te laten maken. Want, wat zijn nu eigenlijk leuke websites? Welke handige apps bestaan er? En hoe kun je (thuis) spelenderwijs oefenen? Hieronder geven we tips!

Dyslexie & meertaligheid

Leerkrachten en intern begeleiders zullen zich, bij een meertalige leerling, regelmatig de vraag stellen: ‘Is hier nu sprake van een echte leesstoornis zoals dyslexie, of zijn de leesproblemen het gevolg van een nog onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid?’

Fleur Kuip
Orthopedagoog & Dyslexiebehandelaar


 

Als Dyslexiebehandelaar bij OBD Noordwest heb je te maken met veel verschillende leerlingen. Niet elke leerling met dyslexie komt in aanmerking voor het vergoede behandeltraject. Voordat gestart wordt met het traject wordt afgewogen of sprake is van ernstige en enkelvoudige problematiek en een voldoende/positief behandelperspectief (motivatie, omgevingsfactoren, te verwachten leerrendement). Je zou kunnen verwachten dat onze werkzaamheden als dyslexiebehandelaar op deze manier redelijk voorspelbaar zijn.

Het Leerlingdossier makkelijker en sneller invullenDyslexie

We hebben voor leerkrachten en intern begeleiders een speciaal richtlijnendocument opgezet, om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken.

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

In 2018 heeft OBD Noordwest 3 Inspiratiemiddagen Dyslexie georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Maar liefst 105 onderwijsprofessionals zochten ons op om geïnspireerd en geïnformeerd te worden! Tijdens deze middagen bleek er veel animo te zijn voor de workshop over het Leerlingdossier ONL Dyslexie. Bij het evalueren van de workshop werd duidelijk dat sommige leerkrachten en intern begeleiders nog niet op de hoogte waren van ons speciale richtlijnendocument om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken.

Wat kun je doen voor zwakke lezers en spellers in de klas?

Een vraag die mij en mijn collega-dyslexiebehandelaars veel gesteld wordt, is wat leerkrachten concreet in de klas kunnen doen voor zwakke lezers/spellers. In deze blog een aantal van onze veel gegeven tips!

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

De dyslexiebehandelaars van OBD Noordwest behandelen voornamelijk thuisnabij. Dagelijks stappen we in onze auto’s om naar scholen door heel Noord-Holland (zelfs Texel!) te rijden. Zodoende komen we veel in contact met leerkrachten. Soms tijdens een gesprekje bij de koffieautomaat, maar vaak ook omdat een leerkracht met een gerichte vraag naar ons toe komt. Een vraag die ons veel gesteld wordt is wat een leerkracht concreet in de klas kan doen voor een zwakke lezer/speller.

Vroege signalering van dyslexie

Vaak hebben kinderen op het moment dat ze naar groep 3 gaan ontzettend veel zin om te leren lezen. Maar als dan blijkt dat die letters niet blijven hangen, én je ziet je klasgenootjes boek na boek uitlezen, kan het zelfvertrouwen een flinke deuk krijgen.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Tijdens de intakegesprekken met ouders bij dyslexieonderzoeken, horen we vaak dat ouders al langere tijd vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Soms omdat één van de ouders zelf dyslexie heeft. Hij of zij herkent zichzelf in het kind. Of merkt dat het lezen en spellen wat moeizaam verloopt. Maar er zijn veel kinderen bij wie het lezen en spellen wat moeizaam op gang komt.

Je hebt het vermoeden dat je leerling dyslexie heeft. Wat kun je doen?

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Voor leerlingen met dyslexie is het erg belangrijk dat de problemen met lezen en/of spellen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee voorkom je dat de achterstand die een leerling met dyslexie heeft, nóg groter wordt. Gelukkig zien we in de praktijk dat dit beter lukt. Leerlingen worden steeds vaker al in de onderbouw of middenbouw aangemeld voor onderzoek. Als er dan sprake blijkt te zijn van ernstige dyslexie kan de extra begeleiding snel worden opgestart.

U heeft het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. Wat kunt u doen?

We horen vaak dat het voor ouders een lastig pad is om de bevestiging te krijgen dat hun kind dyslexie heeft. Wij maken de zoektocht graag makkelijker met deze tips.

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Na een dyslexieonderzoek voeren we een adviesgesprek met ouders. We horen regelmatig dat ouders het geen verrassing vinden als blijkt dat hun kind dyslexie heeft. Het vermoeden bestaat bij hen al langer. We horen ook vaak dat het voor ouders een lastig pad was om deze bevestiging te krijgen. Want, waar begint u de zoektocht eigenlijk?