Meer weten over Acadin? Volg de webinar!

Wil je meer weten over Acadin, dé digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs?

Maak vrijblijvend kennis met Acadin via een algemene presentatie via een webinar op:
24 september 2020 van 15.30 – 16.15 uur of
7 oktober 2020 van 14.30 – 15.15 uur

Er is aandacht voor de achtergrond, de praktijk en je krijgt een beeld hoe je Acadin kunt inzetten in de klas. Je neemt ook kijkje in Acadin zelf. Deelname is gratis.

Meld je aan via e-mail: administratie@acadin.nl onder vermelding van je naam, school en datum webinar.

Online Acadin congres | 7 oktober 2020

Namens EDventure en Acadin nodigen wij je van harte uit voor het 6e Acadin congres op 7 oktober 2020. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus is het congres dit jaar volledig online.

Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs!

Programma
13.30 uur | Lezing: (Hoog)begaafde kinderen motiveren (door Saskia Snikkers)
14.30 uur | Workshop ronde 1
15.45 uur | Workshop ronde 2

Bekijk de lezing & workshops hieronder in de gekleurde blokken.

Kosten
Als blijk van dank aan alle abonnementshouders wordt dit congres kosteloos aangeboden.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Acadin.

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs | Goed onderling samenspel is onontbeerlijk

 

Hieronder lees je twee voorbeelden van hoe wij als onderwijsbegeleidingsdienst met alle betrokkenen vormgeven aan passend onderwijs in een duurzame samenwerking, vanuit één gezamenlijke visie en ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Onderwijszorg Nederland luidt noodklok om ‘verloren’ kinderen met een taalachterstand

4 oktober 2019 – De Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) presenteert vandaag een pamflet om de groep ‘verloren’ kinderen met een grote taalachterstand te helpen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over kinderen met een ernstige lees- en spellingachterstand, maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Zij komen niet in aanmerking voor een vergoede behandeling onder de Jeugdwet, maar hebben wel dringend een vorm van begeleiding nodig. Kinderen met een taalachterstand, maar zonder diagnose vallen op dit moment tussen wal en schip. De Coöperatie Onderwijszorg Nederland wil hun jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met dyslexie inzetten voor deze groep. Hiermee willen de leden van ONL bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd. CDA Tweede Kamerlid René Peters nam het pamflet in ontvangst: “Het is schrijnend om te zien dat er nu geen vanzelfsprekende hulp is voor deze groep kinderen.

Oproep van schoolbegeleiders en scholen aan iedereen met een Pabo-diploma: 3 dagen per jaar invallen

EDventure, de branchevereniging voor adviesbureaus in onderwijs en jeugdhulp roept iedereen met een Pabo-diploma op om 3 dagen per jaar in te vallen. Deze oproep is onderdeel van een actienotitie waarmee de schoolbegeleiders samen met scholen en andere spelers in het veld willen optrekken. Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (2000 basisscholen) haakt als eerste aan. Doel is om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het lerarentekort en de daarmee samenhangende werkdruk. Een van de maatregelen waar zij zich hard voor maken is het activeren van iedereen met een Pabo-diploma die nu elders, dus niet in het onderwijs, werkt. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn dit circa 15.000 personen. De initiatiefnemers roepen werkgevers van Nederland (buiten het onderwijs) op om in hun personeelsbestanden op zoek te gaan naar medewerkers met een onderwijsbevoegdheid en hen 2 à 3 dagen per jaar op oproepbasis direct beschikbaar te stellen als eerste opvang van een schoolklas bij ziekte of uitval van een leerkracht.