Wat betekent ‘mindset’ en hoe kan het kinderen met dyslexie helpen?

Huiswerk maken vindt eigenlijk niemand leuk, ook kinderen met dyslexie niet. Toch is het belangrijk dat juist deze kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Voornamelijk door veel te lezen (leeskilometers te maken) zal een kind met dyslexie groeien in zijn/haar leesniveau. Dit kan thuis behoorlijk wat strijd opleveren. Zo ook bij leerling Daan*. Daan had nooit zin in zijn huiswerk. Maakte eigenlijk elke dag ruzie met zijn moeder. Uiteindelijk gaf hij toe en ging hij toch oefenen, met wisselende resultaten. Daan zei regelmatig dingen als ‘Dit kan ik al!’ of ‘Dit is te moeilijk…’. Bij de tussenmeting was een mooie groei zichtbaar. En na veel gesprekken over de groei en zijn inzet, veranderde Daans instelling. De tweede helft van de behandeling mopperde hij minder vaak en ging huiswerk maken beter. Daan ging zich beter voelen en groeide de tweede helft van de behandeling nog meer.