Je hebt het vermoeden dat je leerling dyslexie heeft. Wat kun je doen?

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Voor leerlingen met dyslexie is het erg belangrijk dat de problemen met lezen en/of spellen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee voorkom je dat de achterstand die een leerling met dyslexie heeft, nóg groter wordt. Gelukkig zien we in de praktijk dat dit beter lukt. Leerlingen worden steeds vaker al in de onderbouw of middenbouw aangemeld voor onderzoek. Als er dan sprake blijkt te zijn van ernstige dyslexie kan de extra begeleiding snel worden opgestart.