Kinderboekenweek | Terug in de tijd met kleuters

Kleuters leven erg in het hier en nu. Het is een mooie uitdaging om ze eens mee terug te nemen in de tijd. Met dit eenvoudig te volgen stappenplan wordt het een succes!

Download het stappenplan in PDF.

Baby’s in een rijke speelleeromgeving: kinderspel?

Ik doe de deur open en loop de babygroep in. Meteen kijken er baby’s en dreumesen op. Er kruipt een baby direct naar mij toe en begint aan mijn veter te trekken. Ondertussen zo’n blik omhoog: “Van wie is die veter eigenlijk?” De baby zoekt kort daarna de vertrouwde blik van de PM’er. Ze zit op de grond, leunend tegen een bank en om haar heen zie ik baby’s en dreumesen.

Niet alleen voor kleuters | Doorstromen van 2 naar 3 met rekendoelen

Veel leraren in de groepen 2 en 3 besteden aandacht aan een doorgaande leerlijn rekenen vanuit de wens het werken in groep 3 te verschuiven naar betekenisvol leren in groep 3. Met de komst van de Tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO 2017) bieden we een handvat om in beide groepen het rekencurriculum in een doorgaande lijn doelbewust, planmatig en vanuit handelen aan te bieden in een rekenhoek.

Tussendoelen rekenen-wiskunde PO versie 2017
In het novembernummer 2017 van Volgens Bartjens (Versteeg, 2017) werd informatie gegeven over de functie en werkwijze van de Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs 2017. De tussendoelen zijn een concretisering van referentieniveau 1S voor het vak rekenenwiskunde in het primair onderwijs en beschrijven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen.

Kleuters in de hoek | Haal meer uit je kleuterhoek

Vaak horen we van leraren dat zij de kwaliteit van de rekenactiviteit willen verhogen door deze in een kleine groep aan te bieden. Differentiëren in een kleutergroep is immers een vanzelfsprekendheid. Maar hoe doen jonge kinderen in voldoende mate echte leerervaringen op? In dit artikel gaan we vanuit de praktijkervaring van Marieke in op de functie van rekenhoeken in een kleutergroep en geven we handvatten de hoek vooral te zien als plaats voor interactie, waarbij jonge kinderen gestimuleerd worden na te denken over verschijnselen, processen of problemen en zo samen leren hun gedachten verwoorden. (Zucker et al, 2013)

Praktijkvoorbeeld
Marieke benut de rekenhoeken in haar groep volop. Ze heeft zojuist met behulp van materialen in een grote kring gewerkt aan het doel ‘kan hoeveelheden tot ten minste 20 vergelijken’ en ordenen: ‘meer; minder;

Hé, ho, hé, ho, buitenspelen doen wij zo!

Jonge kinderen spelen graag buiten. Rennen over het plein, scheppen in de zandbak en ontdekken wat er allemaal te vinden is op het plein. De ruimte, de ongebondenheid en de uitdagende materialen zorgen voor vrolijke en enthousiaste kinderen en spel met een hoge vrijheidsgraad. Kun je de kinderen ook laten spelen over een thema? Wat is daar dan voor nodig als je denkt aan materiaal en begeleiding? Hoe kun je het spel in de themahoek of huishoek buiten verder laten gaan?