De voordelen van luisterboeken voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kan het heel fijn zijn om naar een boek te luisteren. Zo kunnen ze zich volledig op de inhoud richten, in plaats van op de leestechniek. De kinderen raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst. Ook begrijpen ze het verhaal beter. Luisterboeken kunnen zelfs in de klas ingezet worden, bijvoorbeeld bij (dyslectische) leerlingen die tussendoor even een ontprikkel- of ontspanmoment nodig hebben.

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie zijn vaak beperkt in hun boekenkeuze, door hun lage technische leesniveau. Helemaal niet leuk natuurlijk, want welk kind uit groep 6 vindt boekjes uit groep 3 nou leuk? Luisterboeken kunnen wél aansluiten bij de belevingswereld en zo het (lees)plezier bevorderen. Daarnaast zorgen luisterboeken voor een grotere woordenschat: deze boeken hebben een aanbod aan complexe woorden die wel voorkomen in boeken op het niveau van groep 6,

Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Leesmotivatie & leesvaardigheid in groep 2 en 3 | Doe mee aan het onderzoek van de VU!

Ben je leerkracht groep 2 en/of 3 en hebben jij en je collega’s de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen jullie bijvoorbeeld meer leren over hoe je met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben jullie interesse in een gratis nascholing tussen september 2020 en februari 2021, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

Onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid
Onderzoekers van de Vrije Universiteit en onderwijsadviseurs van OBD Noordwest werken samen aan een door NRO gesubsidieerd onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid in groep 2 en 3. In dit project vergelijken we 2 nascholingstrajecten:
het werken met bestaande methodes (verzorgd door OBD Noordwest)
een thematische aanpak van leesonderwijs zonder lesmethode (verzorgd door De Activiteit).