De voordelen van luisterboeken voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kan het heel fijn zijn om naar een boek te luisteren. Zo kunnen ze zich volledig op de inhoud richten, in plaats van op de leestechniek. De kinderen raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst. Ook begrijpen ze het verhaal beter. Luisterboeken kunnen zelfs in de klas ingezet worden, bijvoorbeeld bij (dyslectische) leerlingen die tussendoor even een ontprikkel- of ontspanmoment nodig hebben.

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie zijn vaak beperkt in hun boekenkeuze, door hun lage technische leesniveau. Helemaal niet leuk natuurlijk, want welk kind uit groep 6 vindt boekjes uit groep 3 nou leuk? Luisterboeken kunnen wél aansluiten bij de belevingswereld en zo het (lees)plezier bevorderen. Daarnaast zorgen luisterboeken voor een grotere woordenschat: deze boeken hebben een aanbod aan complexe woorden die wel voorkomen in boeken op het niveau van groep 6,

Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!