Ondersteuning van leerlingen met leesproblemen op niveau 2 en 3 tijdens de coronacrisis

Samen met ouders en kinderen wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan, zodat leerlingen geen achterstanden oplopen. Het is van belang dat leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van lezen en spellen hierbij niet worden vergeten. Zij hebben er baat bij dat naast de reguliere lessen ook de ondersteuning op niveau 2 en 3 zoveel mogelijk doorgaat. Hieronder een aantal praktische tips:

Bron: Dyslexie Centraal