Wat betekent ‘mindset’ en hoe kan het kinderen met dyslexie helpen?

Huiswerk maken vindt eigenlijk niemand leuk, ook kinderen met dyslexie niet. Toch is het belangrijk dat juist deze kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Voornamelijk door veel te lezen (leeskilometers te maken) zal een kind met dyslexie groeien in zijn/haar leesniveau. Dit kan thuis behoorlijk wat strijd opleveren. Zo ook bij leerling Daan*. Daan had nooit zin in zijn huiswerk. Maakte eigenlijk elke dag ruzie met zijn moeder. Uiteindelijk gaf hij toe en ging hij toch oefenen, met wisselende resultaten. Daan zei regelmatig dingen als ‘Dit kan ik al!’ of ‘Dit is te moeilijk…’. Bij de tussenmeting was een mooie groei zichtbaar. En na veel gesprekken over de groei en zijn inzet, veranderde Daans instelling. De tweede helft van de behandeling mopperde hij minder vaak en ging huiswerk maken beter. Daan ging zich beter voelen en groeide de tweede helft van de behandeling nog meer.

Wat is psycho-educatie en waarom is het zo belangrijk voor kinderen met dyslexie?

Sanne* zit in groep 4 wanneer bij haar de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt gesteld. Ze baalt ervan en schaamt zich er zelfs een beetje voor.
Ze mag starten met een dyslexiebehandeling. Een keer per week gaat ze een tijdje de klas uit, om te oefenen met haar dyslexiebehandelaar. Als ze weer terug komt in de klas, vragen de andere leerlingen waar ze geweest is. Ze bedenkt elke week een ander smoesje. Haar huiswerkmap verstopt ze onder de kapstok. Steunkaarten die ze van haar behandelaar krijgt, wil ze niet gebruiken. Dan zien klasgenootjes dat ze lezen en spelling moeilijk vindt.
Haar behandelaar besluit om aandacht te besteden aan psycho-educatie. Ze maakt samen met Sanne opdrachten over dyslexie. Ook doen ze een quiz.
Bij de start van het nieuwe schooljaar in groep 5 vraagt de juf in de klas of iemand nog iets wil delen met de groep.