Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs | Goed onderling samenspel is onontbeerlijk

 

Hieronder lees je twee voorbeelden van hoe wij als onderwijsbegeleidingsdienst met alle betrokkenen vormgeven aan passend onderwijs in een duurzame samenwerking, vanuit één gezamenlijke visie en ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.