Wat betekent ‘mindset’ en hoe kan het kinderen met dyslexie helpen?

Huiswerk maken vindt eigenlijk niemand leuk, ook kinderen met dyslexie niet. Toch is het belangrijk dat juist deze kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Voornamelijk door veel te lezen (leeskilometers te maken) zal een kind met dyslexie groeien in zijn/haar leesniveau. Dit kan thuis behoorlijk wat strijd opleveren. Zo ook bij leerling Daan*. Daan had nooit zin in zijn huiswerk. Maakte eigenlijk elke dag ruzie met zijn moeder. Uiteindelijk gaf hij toe en ging hij toch oefenen, met wisselende resultaten. Daan zei regelmatig dingen als ‘Dit kan ik al!’ of ‘Dit is te moeilijk…’. Bij de tussenmeting was een mooie groei zichtbaar. En na veel gesprekken over de groei en zijn inzet, veranderde Daans instelling. De tweede helft van de behandeling mopperde hij minder vaak en ging huiswerk maken beter. Daan ging zich beter voelen en groeide de tweede helft van de behandeling nog meer.

Met echte spullen spelen: de afwas doen

Jouw kind zit al een paar weken thuis. Hopelijk krijgt het de kans om veel te spelen. Door wat kleine veranderingen aan te brengen in bijvoorbeeld materialen of speelgoed, krijgt jouw zoon of dochter nieuwe ideeën. Veel speelplezier!

Download dit spelidee in PDF.

Spelen over: de dierenarts

Jouw kind zit al een paar weken thuis. Hopelijk krijgt het de kans om veel te spelen. Door wat spullen toe te voegen aan het bestaande speelgoed, krijgt jouw zoon of dochter nieuwe ideeën.
Peuters en kleuters vinden het heel leuk als jij (even) meespeelt. Wist je dat ze dan ook nog meer leren? Als ouder/verzorger kun je het spel iets moeilijker of uitdagender maken (verdiepen). Je kunt het spel uitbreiden en nieuwe woorden toevoegen. Veel speelplezier!

Download dit spelidee in PDF.

De voordelen van luisterboeken voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kan het heel fijn zijn om naar een boek te luisteren. Zo kunnen ze zich volledig op de inhoud richten, in plaats van op de leestechniek. De kinderen raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst. Ook begrijpen ze het verhaal beter. Luisterboeken kunnen zelfs in de klas ingezet worden, bijvoorbeeld bij (dyslectische) leerlingen die tussendoor even een ontprikkel- of ontspanmoment nodig hebben.

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie zijn vaak beperkt in hun boekenkeuze, door hun lage technische leesniveau. Helemaal niet leuk natuurlijk, want welk kind uit groep 6 vindt boekjes uit groep 3 nou leuk? Luisterboeken kunnen wél aansluiten bij de belevingswereld en zo het (lees)plezier bevorderen. Daarnaast zorgen luisterboeken voor een grotere woordenschat: deze boeken hebben een aanbod aan complexe woorden die wel voorkomen in boeken op het niveau van groep 6,

Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Handige websites & apps die het leesplezier van kinderen kunnen vergroten

Veel kinderen met dyslexie houden niet van lezen. Zij zeggen dat lezen saai en lastig is, of dat er te weinig plaatjes in boeken staan. Het is voor Dyslexiebehandelaars, maar ook voor ouders en leerkrachten moeilijk om deze kinderen tóch de broodnodige leeskilometers te laten maken. Want, wat zijn nu eigenlijk leuke websites? Welke handige apps bestaan er? En hoe kun je (thuis) spelenderwijs oefenen? Hieronder geven we tips!

Vroege signalering van dyslexie

Tijdens de intakegesprekken met ouders bij dyslexieonderzoeken, horen we vaak dat ouders al langere tijd vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Soms omdat één van de ouders zelf dyslexie heeft. Hij of zij herkent zichzelf in het kind. Of merkt dat het lezen en spellen wat moeizaam verloopt. Maar er zijn veel kinderen bij wie het lezen en spellen wat moeizaam op gang komt. Vaak komt dit later, met wat extra oefenen, wel weer goed. Het is niet altijd meteen duidelijk dat er sprake is van dyslexie. Vaak wordt gedacht dat het typisch dyslectisch is om bijvoorbeeld letters die veel op elkaar lijken om te draaien, zoals de d en de b. Maar niet iedere dyslectische leerling wisselt deze letters om. Dyslexie uit zich niet bij ieder kind op dezelfde manier. Sommige dyslectische kinderen lezen zeer spellend en traag. Andere kinderen lezen vrij vlot,

Hoe kunt u uw kind helpen bij het lezen?

Geef feedback bij het lezen

Het geven van goede feedback aan uw kind is belangrijk, maar ook best lastig! Vaak houden we het bij een simpel ‘goed gedaan’ of ‘slim van jou hoor!’. Terwijl concrete feedback die gericht is op het groeiproces van uw kind juist kan zorgen voor meer plezier in het leren en lezen. Doorzettingsvermogen, aanpak en inzet worden hierdoor belangrijker dan resultaten en scores.
Er zijn verschillende vormen van feedback:
persoonsgericht: “Jij kan dit goed”
inspanningsgericht: “Jij hebt hard gewerkt”
procesgericht: “Lees de eerste letter nog eens”
resultaatgericht: “Dat is goed”

Wat zegt u wanneer uw kind een leesfout maakt?

U heeft het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. Wat kunt u doen?

Na een dyslexieonderzoek voeren we een adviesgesprek met ouders. We horen regelmatig dat ouders het geen verrassing vinden als blijkt dat hun kind dyslexie heeft. Het vermoeden bestaat bij hen al langer. We horen ook vaak dat het voor ouders een lastig pad was om deze bevestiging te krijgen. Want, waar begint u de zoektocht eigenlijk?