Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs | Goed onderling samenspel is onontbeerlijk

 

Hieronder lees je twee voorbeelden van hoe wij als onderwijsbegeleidingsdienst met alle betrokkenen vormgeven aan passend onderwijs in een duurzame samenwerking, vanuit één gezamenlijke visie en ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Onderwijs op afstand

Premier Rutte heeft een nieuwe datum genoemd. De sluiting van de scholen blijft gehandhaafd, in ieder geval tot en met 28 april. Ondertussen gaan wij verder op weg in deze totaal nieuwe wereld.

Thuisonderwijs
Uit contact met onze scholen en besturen blijkt dat u allemaal keihard aan de slag bent gegaan om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden door middel van thuisonderwijs. Een hele klus, die vroeg (en vraagt) om veel flexibiliteit en nieuwe (digitale) vaardigheden. Ondanks de urgentie van de veranderingen horen wij dat deze nieuwe uitdaging ook energie geeft. Ervoor zorgt dat je met een andere bril naar het onderwijs kijkt en digitale onderwijsvernieuwing opeens sneller wordt ingezet. We horen van veel kanten dat dit thuisonderwijs goed lukt. Dat is een hele knappe prestatie.

Ook voor ons een nieuwe situatie
Uiteraard bracht deze situatie ook bij ons een grote verandering teweeg en ontstonden er vragen als:
Hoe kunnen wij scholen ondersteunen?