Tijdelijke toetsingscriteria dyslexiezorg i.v.m. corona

Met het sluiten van de scholen vanwege de coronacrisis stond de zorg op ondersteuningsniveau 3 in veel gevallen stil. Dit zorgt voor vragen over het leerlingdossier. Bij het beoordelen van leerlingdossiers zetten wij tijdelijk het alternatief toetsingskader toelatingscriteria diagnostiek van het NKD in voor de periode waarin de scholen gesloten waren. De afspraken gelden zoals hieronder beschreven. Je kunt de afspraken hier downloaden.

Ondersteuning van leerlingen met leesproblemen op niveau 2 en 3 tijdens de coronacrisis

Samen met ouders en kinderen wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan, zodat leerlingen geen achterstanden oplopen. Het is van belang dat leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van lezen en spellen hierbij niet worden vergeten. Zij hebben er baat bij dat naast de reguliere lessen ook de ondersteuning op niveau 2 en 3 zoveel mogelijk doorgaat. Hieronder een aantal praktische tips:

Bron: Dyslexie Centraal

Onderwijs op afstand

Premier Rutte heeft een nieuwe datum genoemd. De sluiting van de scholen blijft gehandhaafd, in ieder geval tot en met 28 april. Ondertussen gaan wij verder op weg in deze totaal nieuwe wereld.

Thuisonderwijs
Uit contact met onze scholen en besturen blijkt dat u allemaal keihard aan de slag bent gegaan om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden door middel van thuisonderwijs. Een hele klus, die vroeg (en vraagt) om veel flexibiliteit en nieuwe (digitale) vaardigheden. Ondanks de urgentie van de veranderingen horen wij dat deze nieuwe uitdaging ook energie geeft. Ervoor zorgt dat je met een andere bril naar het onderwijs kijkt en digitale onderwijsvernieuwing opeens sneller wordt ingezet. We horen van veel kanten dat dit thuisonderwijs goed lukt. Dat is een hele knappe prestatie.

Ook voor ons een nieuwe situatie
Uiteraard bracht deze situatie ook bij ons een grote verandering teweeg en ontstonden er vragen als:
Hoe kunnen wij scholen ondersteunen?

Laat geld niet zomaar verdwijnen! | Tips voor rekenonderwijs

Het verdwijnen van contant geld uit het dagelijks leven heeft gevolgen voor het onderwijs. Kinderen hebben moeite om de munten en het briefgeld te herkennen. Ze worden minder betrokken bij de dagelijkse boodschappen en zien vooral het gebruik van de pin.

Bij geld als middel ter ondersteuning van het onderwijs zal de focus vanuit gepast betalen, terug betalen en optellen met kommagetallen verschuiven naar globaal de prijs van je boodschappen bepalen en als je met een groep uit eten bent geweest de rekening verdelen voor het versturen van een tikkie. Kinderen zullen nog steeds blijven berekenen hoeveel weken ze moeten sparen om een gewenste gadget te kunnen kopen en hoeveel minder bij 20% korting. Maar de spaarpot wordt nauwelijks meer geleegd. Contant geld komt steeds verder af te staan van de belevingswereld van kinderen.

Dat geld steeds abstracter wordt,

De voordelen van luisterboeken voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie

Voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kan het heel fijn zijn om naar een boek te luisteren. Zo kunnen ze zich volledig op de inhoud richten, in plaats van op de leestechniek. De kinderen raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst. Ook begrijpen ze het verhaal beter. Luisterboeken kunnen zelfs in de klas ingezet worden, bijvoorbeeld bij (dyslectische) leerlingen die tussendoor even een ontprikkel- of ontspanmoment nodig hebben.

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie zijn vaak beperkt in hun boekenkeuze, door hun lage technische leesniveau. Helemaal niet leuk natuurlijk, want welk kind uit groep 6 vindt boekjes uit groep 3 nou leuk? Luisterboeken kunnen wél aansluiten bij de belevingswereld en zo het (lees)plezier bevorderen. Daarnaast zorgen luisterboeken voor een grotere woordenschat: deze boeken hebben een aanbod aan complexe woorden die wel voorkomen in boeken op het niveau van groep 6,