Hé, ho, hé, ho, buitenspelen doen wij zo!

Corry, leerkracht van groep 1-2 op de Hoge Ven in Warmenhuizen, brengt haar thema ‘Sneeuwwitje’ letterlijk naar buiten. In dit artikel lees je hoe ze dat doet en welke keuzes zij maakt. Want: waarom zou je het spelen over het thema onderbreken tijdens het buitenspelen?

Susanne Hoogland
Onderwijsadviseur & Expert Jonge kind en Wereldoriëntatie


Jonge kinderen spelen graag buiten. Rennen over het plein, scheppen in de zandbak en ontdekken wat er allemaal te vinden is op het plein. De ruimte, de ongebondenheid en de uitdagende materialen zorgen voor vrolijke en enthousiaste kinderen en spel met een hoge vrijheidsgraad. Kun je de kinderen ook laten spelen over een thema?

Kleuters in de hoek | Haal meer uit je kleuterhoek

Kleuters leren vooral door te spelen, maar wat ze leren wordt bepaald door het aanbod van materiaal, de opdrachten die ze krijgen, de interventies van de leraar en ga zo maar door. In dit artikel laat ik je zien hoe je de kwaliteit van rekenactiviteiten kunt verhogen.

Ineke Bruning
Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde


 

Vaak horen we van leraren dat zij de kwaliteit van de rekenactiviteit willen verhogen door deze in een kleine groep aan te bieden. Differentiëren in een kleutergroep is immers een vanzelfsprekendheid. Maar hoe doen jonge kinderen in voldoende mate echte leerervaringen op? In dit artikel gaan we vanuit de praktijkervaring van Marieke in op de functie van rekenhoeken in een kleutergroep en geven we handvatten de hoek vooral te zien als plaats voor interactie,

Niet alleen voor kleuters | Doorstromen van 2 naar 3 met rekendoelen

De overgang van groep 2 naar groep 3 kan in veel gevallen beter. Hoe kunnen goed overdachte rekenhoeken zowel voor groep 2 als voor groep 3 voldoende uitdaging bieden? In dit artikel laat ik je zien hoe.

Ineke Bruning
Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde


 

Veel leraren in de groepen 2 en 3 besteden aandacht aan een doorgaande leerlijn rekenen vanuit de wens het werken in groep 3 te verschuiven naar betekenisvol leren in groep 3. Met de komst van de Tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO 2017) bieden we een handvat om in beide groepen het rekencurriculum in een doorgaande lijn doelbewust, planmatig en vanuit handelen aan te bieden in een rekenhoek.

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

Leesmotivatie & leesvaardigheid in groep 2, 3 & 4 | Doe mee aan het onderzoek van de VU!

Ben je leerkracht groep 2, 3 & 4 en hebben jij en je collega’s de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen jullie bijvoorbeeld meer leren over hoe je met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben jullie interesse in een gratis nascholing tussen september 2019 en februari 2020, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

Onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid
Onderzoekers van de Vrije Universiteit en onderwijsadviseurs van OBD Noordwest werken samen aan een door NRO gesubsidieerd onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid in groep 2 t/m 4. In dit project vergelijken we 2 nascholingstrajecten:
het werken met bestaande methodes (verzorgd door OBD Noordwest)
een thematische aanpak van leesonderwijs zonder lesmethode (verzorgd door De Activiteit).

Handige websites & apps die het leesplezier van kinderen kunnen vergroten

Hoe laat je kinderen met dyslexie leeskilometers maken? Met leuke websites, apps en spelletjes natuurlijk. Lees onze tips!

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Veel kinderen met dyslexie houden niet van lezen. Zij zeggen dat lezen saai en lastig is, of dat er te weinig plaatjes in boeken staan. Het is voor ons, maar ook voor ouders en leerkrachten moeilijk om deze kinderen tóch de broodnodige leeskilometers te laten maken. Want, wat zijn nu eigenlijk leuke websites? Welke handige apps bestaan er? En hoe kun je (thuis) spelenderwijs oefenen? Hieronder geven we tips!

Tips voor VO docenten bij de terugkeer op school van leerling met eetstoornis

Het is van belang dat er binnen de school een vast aanspreekpunt is voor de ouders en voor de leerling. Dit kan de mentor of zorgcoördinator zijn; hij of zij zorgt voor interne afstemming en houdt betrokkenen binnen de school op de hoogte.

Vraag naar het re-integratieplan, het nazorgtraject vanuit de kliniek of het ziekenhuis. Stel daarbij vragen zoals:
Is er een concreet haalbaar doel gesteld?
Zijn de korte termijn doelen bekend?
Bespreek de mogelijkheiden met onze Consulent OZL (Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen).

Adviezen om wel te doen:
Informeer de klas,

‘Vooraf toetsen’ en/of ‘Blokvoorbereiding’ bij rekenen-wiskundeonderwijs?

Leerkrachten weten dat een goed antwoord in het schriftje of op de computer niet altijd het eindproduct is van een sterk denkproces. Leren rekenen is iets anders dan het geven van goede antwoorden.

Yvonne van der Eerden
Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde


 

Wat zijn de mogelijkheden van het afnemen van een toets vooraf aan een nieuw blok van de reken-wiskundemethode? Je gebruikt het voortoetsen om te weten welke mate van instructie de leerlingen in het volgende blok nodig hebben. Zo kun je ‘losser’ met de methode omgaan. Echter veel onderdelen (denk aan: het juiste strate­giegebruik, het leren verwoorden, logisch redeneren, maar bijvoorbeeld ook vrijwel alle meetkundige onderwerpen) uit de rekenles zijn niet te toetsen maar wel belangrijk.

Tips voor een goed ingerichte bibliotheek

Een van de dingen waar een leescoördinator zich mee bezig houdt, is de inrichting van de bibliotheek op school. Hoe ziet een goed ingerichte bibliotheek eruit? Lees de tips en bekijk de foto’s!

Tips

Zorg voor een gevarieerde collectie boeken voor zowel jongens als meisjes
Presenteer de boeken frontaal
Vul de collectie regelmatig aan met nieuwe boeken
Lees de boeken zelf, zodat je weet wat erin staat en je leerlingen kunt motiveren om door te lezen
Zet regelmatig een schrijver of thema centraal met een tentoonstelling
Maak werk van de landelijke activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek
Kleed de bibliotheek aan met posters en promotiemateriaal of laat leerlingen posters maken die aansluiten bij een thema of een activiteit rond boeken

Foto’s met inspiratievoorbeelden: