Handige websites & apps die het leesplezier van kinderen kunnen vergroten

Hoe laat je kinderen met dyslexie leeskilometers maken? Met leuke websites, apps en spelletjes natuurlijk. Lees onze tips!

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Veel kinderen met dyslexie houden niet van lezen. Zij zeggen dat lezen saai en lastig is, of dat er te weinig plaatjes in boeken staan. Het is voor ons, maar ook voor ouders en leerkrachten moeilijk om deze kinderen tóch de broodnodige leeskilometers te laten maken. Want, wat zijn nu eigenlijk leuke websites? Welke handige apps bestaan er? En hoe kun je (thuis) spelenderwijs oefenen? Hieronder geven we tips!

Tips voor VO docenten bij de terugkeer op school van leerling met eetstoornis

Het is van belang dat er binnen de school een vast aanspreekpunt is voor de ouders en voor de leerling. Dit kan de mentor of zorgcoördinator zijn; hij of zij zorgt voor interne afstemming en houdt betrokkenen binnen de school op de hoogte.

Vraag naar het re-integratieplan, het nazorgtraject vanuit de kliniek of het ziekenhuis. Stel daarbij vragen zoals:
Is er een concreet haalbaar doel gesteld?
Zijn de korte termijn doelen bekend?
Bespreek de mogelijkheiden met onze Consulent OZL (Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen).

Adviezen om wel te doen:
Informeer de klas,

‘Vooraf toetsen’ en/of ‘Blokvoorbereiding’ bij rekenen-wiskundeonderwijs?

Leerkrachten weten dat een goed antwoord in het schriftje of op de computer niet altijd het eindproduct is van een sterk denkproces. Leren rekenen is iets anders dan het geven van goede antwoorden.

Yvonne van der Eerden
Senior Onderwijsadviseur & Expert Rekenen & Wiskunde


 

Wat zijn de mogelijkheden van het afnemen van een toets vooraf aan een nieuw blok van de reken-wiskundemethode? Je gebruikt het voortoetsen om te weten welke mate van instructie de leerlingen in het volgende blok nodig hebben. Zo kun je ‘losser’ met de methode omgaan. Echter veel onderdelen (denk aan: het juiste strate­giegebruik, het leren verwoorden, logisch redeneren, maar bijvoorbeeld ook vrijwel alle meetkundige onderwerpen) uit de rekenles zijn niet te toetsen maar wel belangrijk.

Tips voor een goed ingerichte bibliotheek

Een van de dingen waar een leescoördinator zich mee bezig houdt, is de inrichting van de bibliotheek op school. Hoe ziet een goed ingerichte bibliotheek eruit? Lees de tips en bekijk de foto’s!

Tips

Zorg voor een gevarieerde collectie boeken voor zowel jongens als meisjes
Presenteer de boeken frontaal
Vul de collectie regelmatig aan met nieuwe boeken
Lees de boeken zelf, zodat je weet wat erin staat en je leerlingen kunt motiveren om door te lezen
Zet regelmatig een schrijver of thema centraal met een tentoonstelling
Maak werk van de landelijke activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek
Kleed de bibliotheek aan met posters en promotiemateriaal of laat leerlingen posters maken die aansluiten bij een thema of een activiteit rond boeken

Foto’s met inspiratievoorbeelden:

Reality check: Close reading

De methodiek Close reading zou leerlingen activeren en hen helpen zich te verdiepen in complexe teksten. De theorie lijkt veelbelovend, maar werkt het in de praktijk ook? Ik probeer het uit in de groep waar ik een aantal weken inval.

Lisette Visser-Buurman
Onderwijsadviseur & Expert Taal-Lezen


 

Maandagmiddag, thematijd! Ik sta voor de groep 7-8 waar ik een aantal weken inval en de kinderen kijken elke dag weer uit naar thematijd. Het is vandaag de bedoeling dat de kinderen zich verdiepen in een tekst over plantenkunde.

Naast mijn werk als onderwijsadviseur sta ik geregeld voor de klas. Voor mij is dat een uitgelezen kans om theorie en praktijk te verbinden.

Leesplezier en zelfvertrouwen zwakke lezers vergroten

Leesplezier en zelfvertrouwen versterken de technische leesvaardigheid van kinderen. Wij geven je graag tips om zwakke lezers positieve leeservaringen op te laten doen.

Renske Wieringa
Dyslexiebehandelaar


 

Als kinderen bij ons starten met een traject voor dyslexiebegeleiding, dan blijkt dat veel kinderen door hun leesproblemen het plezier in lezen hebben verloren. Het is een uitdaging voor ons als behandelaars om ongemotiveerde lezers positieve leeservaringen te laten opdoen. Met eenvoudige middelen, met een aanbod dat deze kinderen stimuleert.

Er is binnen OBD Noordwest veel expertise op het gebied van de begeleiding van zwakke lezers. Bij verschillende leestrajecten staat het vergroten van het leesplezier centraal,

Dyslexie & meertaligheid

Leerkrachten en intern begeleiders zullen zich, bij een meertalige leerling, regelmatig de vraag stellen: ‘Is hier nu sprake van een echte leesstoornis zoals dyslexie, of zijn de leesproblemen het gevolg van een nog onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid?’

Fleur Kuip
Orthopedagoog & Dyslexiebehandelaar


 

Als Dyslexiebehandelaar bij OBD Noordwest heb je te maken met veel verschillende leerlingen. Niet elke leerling met dyslexie komt in aanmerking voor het vergoede behandeltraject. Voordat gestart wordt met het traject wordt afgewogen of sprake is van ernstige en enkelvoudige problematiek en een voldoende/positief behandelperspectief (motivatie, omgevingsfactoren, te verwachten leerrendement). Je zou kunnen verwachten dat onze werkzaamheden als dyslexiebehandelaar op deze manier redelijk voorspelbaar zijn.

Het Leerlingdossier makkelijker en sneller invullenDyslexie

We hebben voor leerkrachten en intern begeleiders een speciaal richtlijnendocument opgezet, om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken.

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

In 2018 heeft OBD Noordwest 3 Inspiratiemiddagen Dyslexie georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Maar liefst 105 onderwijsprofessionals zochten ons op om geïnspireerd en geïnformeerd te worden! Tijdens deze middagen bleek er veel animo te zijn voor de workshop over het Leerlingdossier ONL Dyslexie. Bij het evalueren van de workshop werd duidelijk dat sommige leerkrachten en intern begeleiders nog niet op de hoogte waren van ons speciale richtlijnendocument om het invullen van het leerlingdossier makkelijker en minder tijdrovend te maken.

Wat kun je doen voor zwakke lezers en spellers in de klas?

Een vraag die mij en mijn collega-dyslexiebehandelaars veel gesteld wordt, is wat leerkrachten concreet in de klas kunnen doen voor zwakke lezers/spellers. In deze blog een aantal van onze veel gegeven tips!

Lisette Vermeulen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

De dyslexiebehandelaars van OBD Noordwest behandelen voornamelijk thuisnabij. Dagelijks stappen we in onze auto’s om naar scholen door heel Noord-Holland (zelfs Texel!) te rijden. Zodoende komen we veel in contact met leerkrachten. Soms tijdens een gesprekje bij de koffieautomaat, maar vaak ook omdat een leerkracht met een gerichte vraag naar ons toe komt. Een vraag die ons veel gesteld wordt is wat een leerkracht concreet in de klas kan doen voor een zwakke lezer/speller.

Je hebt het vermoeden dat je leerling dyslexie heeft. Wat kun je doen?

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat hun lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Zo voorkom je een nóg grotere achterstand en een hoop frustratie. Check onze inventarisatielijst dyslexie voor de mogelijke signalen van dyslexie.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Voor leerlingen met dyslexie is het erg belangrijk dat de problemen met lezen en/of spellen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee voorkom je dat de achterstand die een leerling met dyslexie heeft, nóg groter wordt. Gelukkig zien we in de praktijk dat dit beter lukt. Leerlingen worden steeds vaker al in de onderbouw of middenbouw aangemeld voor onderzoek. Als er dan sprake blijkt te zijn van ernstige dyslexie kan de extra begeleiding snel worden opgestart.