Tips voor de HERSTART van het primair onderwijs

De hele wereld is in de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie door het coronavirus. Het dagelijkse leven van iedereen is abrupt verstoord. Nu er nieuwe maatregelen voor het onderwijs zijn aangekondigd, zal op alle scholen opnieuw worden nagedacht over hoe de draad weer opgepakt kan worden in ‘het nieuwe normaal’.

Vooral het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen vraagt aandacht, omdat veel kinderen hun vriendjes, vriendinnetjes, het omgaan met elkaar en hun dagritme hebben moeten missen. Ook kan er in de thuissituatie het één en ander hebben gespeeld.

Deze herstart is, net als onderwijs op afstand, een nieuwe en onbekende weg. OBD Noordwest wil je hierbij ondersteunen met enkele tips. We hebben ze ondergebracht in 5 onderwerpen die je in onderstaande blokken ziet. Klik op de buttons voor meer informatie. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met de genoemde adviseur.

Wat is psycho-educatie en waarom is het zo belangrijk voor kinderen met dyslexie?

Sanne* zit in groep 4 wanneer bij haar de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt gesteld. Ze baalt ervan en schaamt zich er zelfs een beetje voor.
Ze mag starten met een dyslexiebehandeling. Een keer per week gaat ze een tijdje de klas uit, om te oefenen met haar dyslexiebehandelaar. Als ze weer terug komt in de klas, vragen de andere leerlingen waar ze geweest is. Ze bedenkt elke week een ander smoesje. Haar huiswerkmap verstopt ze onder de kapstok. Steunkaarten die ze van haar behandelaar krijgt, wil ze niet gebruiken. Dan zien klasgenootjes dat ze lezen en spelling moeilijk vindt.
Haar behandelaar besluit om aandacht te besteden aan psycho-educatie. Ze maakt samen met Sanne opdrachten over dyslexie. Ook doen ze een quiz.
Bij de start van het nieuwe schooljaar in groep 5 vraagt de juf in de klas of iemand nog iets wil delen met de groep.

Hoe kies je de rekenmethode die bij je school past?

Het kiezen van een nieuwe rekenmethode is een belangrijk moment om het huidige rekenonderwijs onder de loep te nemen. Het is goed om te weten dat alle methoden voldoen aan de te behalen referentieniveaus 1F en 1S met daarbij extra aanbod richting 1S+. De rekenmethoden verschillen van elkaar omdat er andere accenten worden gelegd. Denk daarbij aan: organisatie, aanpak van de instructie, ondersteunende materialen, nadruk op handelend rekenen, automatiseren en extra aandacht voor de begeleiding van zwakke of sterke rekenaars. Dit stappenplan biedt handvatten voor het kiezen van een rekenmethode die bij je school past.

Hoe stel je goede vragen? | Tips!

1. Stel zoveel mogelijk open vragen
Begin je vraag met welke, waarom, hoe, wat, wie, waar, wanneer. Met open vragen nodig je de ander uit tot nadenken. Zo krijg je de grootste hoeveelheid en meest concrete informatie.

2. Stel één vraag tegelijk
Als je meerdere vragen direct na elkaar stelt, raken mensen in de war. Meestal kiezen ze ervoor alleen de makkelijkste vraag te beantwoorden. Als je één vraag tegelijk stelt, schep je duidelijkheid.

3. Stel korte, duidelijke vragen
Ook als je meerdere onderwerpen in één vraag verwerkt of als je vraag erg lang is, dan kan de ander afgeleid of in de war raken. Stel korte vragen over één onderwerp tegelijk.

4. Stel positieve vragen
Zet je gesprekspartner in zijn of haar kracht door positief geformuleerde vragen te stellen.

Uitnodiging Acadin-congres

Namens EDventure en Acadin nodigen wij je van harte uit voor het 5e Acadin congres op 2 oktober 2019 in Utrecht. Dit jaar staat het congres volledig in het teken van interactie en workshops. Het is zowel bedoeld voor scholen die al met Acadin werken als voor scholen die Acadin nog niet kennen.

Acadin: Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen

Programma
14.00 uur   Ontvangst met koffie/thee
14.15 uur   Woord van welkom
14.30 uur   Workshop – ronde 1
15.15 uur   Pauze met koffie/thee
15.30 uur   Workshop – ronde 2
16.15 uur   Uitwisselen ervaringen en wensen
17.00 uur   Afsluiting

Opbrengst: Je wordt geïnformeerd over (de ontwikkelingen bij) Acadin,

Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

OBD Noordwest lanceert nieuwe lees-app

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Alkmaar, 19 juni 2019 – Vandaag lanceert OBD Noordwest uit Alkmaar samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen.

Niet alleen voor kleuters | Doorstromen van 2 naar 3 met rekendoelen

Veel leraren in de groepen 2 en 3 besteden aandacht aan een doorgaande leerlijn rekenen vanuit de wens het werken in groep 3 te verschuiven naar betekenisvol leren in groep 3. Met de komst van de Tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO 2017) bieden we een handvat om in beide groepen het rekencurriculum in een doorgaande lijn doelbewust, planmatig en vanuit handelen aan te bieden in een rekenhoek.

Tussendoelen rekenen-wiskunde PO versie 2017
In het novembernummer 2017 van Volgens Bartjens (Versteeg, 2017) werd informatie gegeven over de functie en werkwijze van de Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs 2017. De tussendoelen zijn een concretisering van referentieniveau 1S voor het vak rekenenwiskunde in het primair onderwijs en beschrijven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen.

Kleuters in de hoek | Haal meer uit je kleuterhoek

Vaak horen we van leraren dat zij de kwaliteit van de rekenactiviteit willen verhogen door deze in een kleine groep aan te bieden. Differentiëren in een kleutergroep is immers een vanzelfsprekendheid. Maar hoe doen jonge kinderen in voldoende mate echte leerervaringen op? In dit artikel gaan we vanuit de praktijkervaring van Marieke in op de functie van rekenhoeken in een kleutergroep en geven we handvatten de hoek vooral te zien als plaats voor interactie, waarbij jonge kinderen gestimuleerd worden na te denken over verschijnselen, processen of problemen en zo samen leren hun gedachten verwoorden. (Zucker et al, 2013)

Praktijkvoorbeeld
Marieke benut de rekenhoeken in haar groep volop. Ze heeft zojuist met behulp van materialen in een grote kring gewerkt aan het doel ‘kan hoeveelheden tot ten minste 20 vergelijken’ en ordenen: ‘meer; minder;

Hé, ho, hé, ho, buitenspelen doen wij zo!

Jonge kinderen spelen graag buiten. Rennen over het plein, scheppen in de zandbak en ontdekken wat er allemaal te vinden is op het plein. De ruimte, de ongebondenheid en de uitdagende materialen zorgen voor vrolijke en enthousiaste kinderen en spel met een hoge vrijheidsgraad. Kun je de kinderen ook laten spelen over een thema? Wat is daar dan voor nodig als je denkt aan materiaal en begeleiding? Hoe kun je het spel in de themahoek of huishoek buiten verder laten gaan?