Boekentips | Lekker lezen in de vakantie

Het is bijna vakantie. Tijd voor kinderen om uit te rusten van school en leuke dingen te doen. Kinderen lezen niet, of veel minder. Let op, want een leesdip ligt op de loer!

Leesmotivatie & leesvaardigheid in groep 2 en 3 | Doe mee aan het onderzoek van de VU!

Ben je leerkracht groep 2 en/of 3 en hebben jij en je collega’s de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen jullie bijvoorbeeld meer leren over hoe je met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben jullie interesse in een gratis nascholing tussen september 2020 en februari 2021, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

Onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid
Onderzoekers van de Vrije Universiteit en onderwijsadviseurs van OBD Noordwest werken samen aan een door NRO gesubsidieerd onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid in groep 2 en 3. In dit project vergelijken we 2 nascholingstrajecten:
het werken met bestaande methodes (verzorgd door OBD Noordwest)
een thematische aanpak van leesonderwijs zonder lesmethode (verzorgd door De Activiteit).