Duurzame kwaliteit

De verbetering van de onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda binnen het onderwijs. Besturen en scholen bepalen welke basiskwaliteit zij bieden en waarin zij willen excelleren. Door te regisseren, monitoren en verdere ontwikkeling te garanderen, realiseert u kwaliteitsbeleid. De theorie van Deming (plan-do-study-(check)-act) en een kwaliteitsagenda die verder reikt dan een jaar- en schoolplan helpen daarbij. Hierdoor wordt gewerkt aan een duurzame organisatiestructuur. Wij ondersteunen u hier graag bij.
Wij kunnen u ook van dienst zijn bij:
conflictanalyse
levensfasebewust personeelsbeleid
mediation
mobiliteit
netwerk (starters en senioren)
projectmanagement

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op uw behoefte. Heeft u een ander vraagstuk? Wij helpen u uiteraard graag. Neem contact op met Paula Heemskerk voor de mogelijkheden.

Duurzame kwaliteitsontwikkeling met verbeterplan

 

Opbrengst
Een realistisch en duurzaam verbeterplan.

Voor wie?
Besturen en directies

Kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid

 

Opbrengst
U leert planmatig werken aan verbeteractiviteiten en past de cirkel van Deming toe op uw kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid.

Voor wie?
Besturen en directies

Afbeelding

Kwaliteitsverbetering met opbrengstanalyse op bestuursniveau

 

Opbrengst
Voldoen aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg met gebruik van de aangeleverde informatie van de scholen.

Voor wie?
Schoolbesturen, bovenschools managers

Kwaliteitsverbetering met opbrengstanalyse op schoolniveau

 

Opbrengst
Met behulp van toets- en trendanalyses in kaart brengen welke interventies nodig zijn om de kwaliteit op alle niveaus te verbeteren.

Voor wie?
Directie, intern begeleiders en schoolteams.

Afbeelding

Integraal kwaliteitsbeleid: audit als kwaliteitsinstrument

 

Opbrengst
U leert werken met audits als instrument voor kwaliteitsverbetering, zodat het kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie gericht is op een constante verhoging en duurzame borging.

Voor wie?
Schoolbesturen, directies

Risicofactoren in beeld brengen: nulmeting op schoolniveau

 

Opbrengst
Een actuele inventarisatie van risico’s met concrete aanbevelingen.

Voor wie?
Besturen en directies

Meer informatie?