Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische en doelgerichte werkwijze voor leerkrachten. Met oog voor de verschillen en overeenkomsten van de leerlingen binnen de groep, wordt het aanbod afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften.
In het handelen van onze orthopedagogen en psychologen zijn de uitgangspunten en fasen van HGW verweven. Dit sluit naadloos aan bij het handelingsgericht werken op school, binnen besturen en/of samenwerkingsverbanden.

Het doel van HGW is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Alle onderwijsprofessionals werken in en om de school (basis- of voortgezet onderwijs) volgens 7 uitgangspunten:
doelgericht werken en evalueren
onderwijs- en opvoedbehoeften
ondersteuningsbehoeften leerkracht en ouders
wisselwerking en afstemming (integraal)
positieve factoren leerling, onderwijs en opvoeding
samenwerken: leerling, ouders, school, (externe) onderwijs/jeugdhulp-professionals
de werkwijze is systematisch en transparant

Om dit te realiseren doorloopt de school de HGW-cyclus ‘waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en evalueren’ 2 of 3 keer per jaar.

Handelingsgericht arrangeren
Om passend onderwijs te realiseren werken wij vanuit de principes van Handelingsgericht arrangeren (HGA). De werkwijze van HGA zien wij als waardevolle ontwikkeling om thuisnabij onderwijs te realiseren. Doelgericht werken, denken in onderwijsbehoeften en kansen van leerlingen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Wij streven er naar dat de middelen dichtbij de groep, zoveel mogelijk binnen de school worden ingezet, mede door externe expertise binnen de school te halen. Daarbij hebben wij de autonome positie van scholen (eigenaarschap) voor ogen. In ons werk zijn we gericht op samenwerking met scholen, ouders en jeugdzorginstellingen. Steeds denkend vanuit de kansen van leerlingen.

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten en cursussen. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Tilly Doornenbal.

Handelingsgerichte diagnostiek

 

Als er vanuit de school vragen zijn om de begeleiding aan de leerling vorm te geven, kan handelingsgerichte diagnostiek (HGD) uitkomst bieden. Onze orthopedagogen en psychologen verzamelen en analyseren gericht informatie met het doel een besluit te nemen over de in te zetten aanpak of interventie. Centraal staan de vragen: wat weten we al, wat moeten we nog weten en waarom?

Consultatie bij leerlingen met NT2 problematiek

 

Je krijgt maatwerk advies, passend bij de methode, de groep of de individuele leerling en jouw didactische aanpak. Je wordt ondersteund in het opstellen van de (taal)doelen en de wijze om die te bereiken. Het onderwijs en de didactiek aan anderstalig(e) kind(eren) wordt versterkt.

Wat we ook kunnen bieden op het gebied van HGW

 

  • Werken met groeidocumenten
  • Handelingsgerichte consultatie
  • Werken met groepsplannen (of juist zonder)
  • Ontwikkeling van producten rondom passend onderwijs
  • Handelingsgericht communiceren met ouders
  • Scholing aan teams

Cursussen

16

okt

Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

27

nov

Met Kids’ Skills leren kinderen zelf problemen oplossen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

22

jan '20

Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent PO

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:00 - 16:30

Meer informatie?