Uw kind & (hoog)begaafdheid met BL!NK-UIT

Het hebben van een kind met (hoog)begaafdheid klinkt voor veel mensen als een ‘luxeprobleem’. Veelgehoorde opvattingen zijn:
Deze kinderen gaat alles voor de wind!
Ouders hebben maar mazzel met zo’n kind!
Dit is niet terecht. (Hoog)begaafde kinderen hebben zeker ongekende mogelijkheden, maar bij het ontplooien hiervan hebben zij wel begrip en steun nodig. Niet alleen op school, maar ook thuis.

Het verloopt anders
De ontwikkeling van meerkunners verloopt vaak anders dan bij andere kinderen. Bovendien zijn (hoog)begaafde kinderen vaak kwetsbaar en gevoelig voor perfectionisme en/of faalangst. Het leren kennen van hun specifieke behoeften en daarop inspelen vergt veel tijd, energie en creativiteit van de ouders. Dit kan je als ouder onzeker maken en de vraag oproepen of je het allemaal wel goed doet.

Inzicht in de behoeften van uw kind
We ondersteunen u graag door samen inzicht te verkrijgen in wat het kind nodig heeft. Dit doen we door uw kind te testen en/of door middel van oplossingsgerichte gesprekken. In deze gesprekken gaan wij niet alleen met u, maar ook met uw kind in gesprek.
(Hoog)begaafde kinderen zijn vaak goed in staat om te reflecteren, zichzelf te verwoorden en aan te geven waar zij behoefte aan hebben. Samen zullen wij alle informatie bundelen en vertalen naar een plan van aanpak. Wij begeleiden u ook graag in de communicatie met de school.

Oplossingsgericht en handelingsgericht werken
Wij werken volgens de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. Daarnaast hanteren we elementen van handelingsgerichte diagnostiek (Pameijer en Beukering, 2004) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (Förster en Verstegen). Daarbij wordt vooral gekeken naar sterke punten en oplossingen.

Intake
Iedere aanmelding start met een intakegesprek waarin we de wensen en verwachtingen van de begeleiding van uw kind verkennen. Samen met u bepalen we vervolgens hoe we het traject invullen.

Ondersteuning

Hier vindt u voorbeelden van de ondersteuning wij uw kind en u kunnen bieden rond (hoog)begaafdheid. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op uw behoefte. Heeft u een ander vraagstuk? Wij gaan graag met u in gesprek! Neem contact op met ons op voor de mogelijkheden.

BL!NK-TIJD: peergroup voor (hoog)begaafden

(Hoog)begaafde kinderen hebben vaak het gevoel dat ze ‘anders’ zijn. Het kan prettig voor ze zijn om in contact te komen met gelijkgestemden.

BL!NK-TIJD: peergroup voor (hoog)begaafden is een veilige plek voor kinderen om zichzelf beter te leren kennen en begrijpen.

Meer informatie?