School & (hoog)begaafdheid met BL!NK-UIT

Voor leerkrachten is het bieden van passend onderwijs soms een hele uitdaging. Als leerkracht word je vaak geconfronteerd met meerdere ‘speciale’ kinderen voor wie de begeleiding moet worden aangepast. Wat doe je met meerkunners in je klas? Wat is een goed plan van aanpak aan voor de leerling en voor jezelf? Hoe voorkom je dat je steeds opnieuw het wiel moet uitvinden en ad hoc handelingsplannen aan het opstellen bent?

In kenniscentrum BL!NK-UIT van OBD Noordwest bieden wij een geïntegreerde aanpak in samenwerking met alle betrokken partijen. Onze academisch geschoolde orthopedagogen en psychologen zijn gespecialiseerd in de begeleiding van scholen op het gebied van (hoog)begaafdheid. Wij zetten in op leerlingbegeleiding, onderwijsadvies en professionalisering.
Leerkrachten nemen de eigen leerkrachtvaardigheden onder de loep en krijgen inzicht in de leerlingen en hun leerstijlen. De leerling wordt zelf (mede)eigenaar van het proces en ‘leert leren’. Ouders/verzorgers, school en leerling werken samen aan optimale ontwikkeling.

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten rond (hoog)begaafdheid. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Ze worden voorafgegaan door een intakegesprek waarin we wensen en verwachtingen verkennen. Vervolgens komen we in onderling overleg tot een plan van aanpak.
Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact met ons op.
Kijk ook eens bij onze cursussen.

BL!NK-TIJD: peergroup voor (hoog)begaafden

(Hoog)begaafde kinderen hebben vaak het gevoel dat ze ‘anders’ zijn. Het kan prettig voor ze zijn om in contact te komen met gelijkgestemden.

BL!NK-TIJD: peergroup voor (hoog)begaafden is een veilige plek voor kinderen om zichzelf beter te leren kennen en begrijpen.

Workshop Acadin

Acadin is een digitale leeromgeving voor meerkunners en (hoog)begaafde leerlingen. De omgeving bevat een brede en gevarieerde verzameling van rijke, uitdagende leeractiviteiten.

Tijdens deze workshop maak je kennis met Acadin en kun je ervaren wat Acadin jouw school kan bieden.

Oplossingsgerichte gesprekken voeren met (hoog)begaafde leerlingen

Oplossingsgerichte coachingsgesprekken zijn een succesvolle manier om (hoog)begaafde kinderen te benaderen en begeleiden. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gesteld. Tijdens dit traject leer je hoe je dit goed doet.

Voorbeelden van workshops, presentaties & teambijeenkomsten

  • (Hoog)begaafdheid waar hebben we het over?
  • Hoogbegaafde kinderen in soorten en maten
  • Oriëntatie op verrijkende middelen
  • Signaleren en Diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen
  • Werken met Levelwerk
  • Dubbel bijzonder: hoogbegaafd en … (bijvoorbeeld dyslectisch)
  • Goede vragen (leren) stellen
  • Executieve functies en effectieve werk- en leerstrategieën

Cursussen

22

jan '20

Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent PO

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:00 - 16:30

Meer informatie?