Intervisie & Coaching

In een organisatie met autonome professionals worden ieders kwaliteiten zo optimaal mogelijk benut. Intervisie en coaching kunnen dit ondersteunen. Wij helpen u daar graag bij met advies- en begeleidingstrajecten en cursussen.

Intervisie
Een van de krachtigste manieren om ontwikkeling te bevorderen is intervisie. Tijdens een intervisiegesprek wordt structureel gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden van collega-leerkrachten of -schoolleiders. Individuele vragen worden verkend en van oplossingssuggesties voorzien.
Coaching
Coaching is een ideale manier om de persoonlijke professionele effectiviteit te vergroten. Samen met een collega worden de doelen, visie, passies en ontwikkelpunten onderzocht en vastgesteld zodat duidelijk is waarin wordt geïnvesteerd en naartoe gewerkt.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op uw behoefte. Heeft u een ander vraagstuk? Wij helpen u uiteraard graag. Neem contact op met Ellen de Schiffart voor de mogelijkheden.

Schoolleiders leren van elkaar door intervisie

 

U leert elkaar professioneel bevragen, analyseren en adviseren om de persoonlijke effectiviteit en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

We bieden professionele begeleiding door intervisie. Dit geeft de deelnemer het voordeel zich geheel te kunnen concentreren op het stellen, reflecteren en bespreken van de intervisievragen.

Cursussen

Meer informatie?