Het jonge kind

Jonge kinderen leggen tussen 0 en 7 jaar de basis voor hun ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten spelen hierbij naast de ouders een essentiële rol. Zij hebben inzicht in de mogelijkheden en de behoeften van het kind. Spelenderwijs leren jonge kinderen de wereld ontdekken. Het volgen en registreren van de brede ontwikkeling is een belangrijke taak voor de professionals van jonge kinderen. Wij helpen je daar graag bij met advies- en begeleidingstrajecten en cursussen.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Riet Tuink voor de mogelijkheden.

Methoden en VVE

 

Sta je voor de keuze en implementatie van een nieuwe kleutermethode of een ander VVE-programma? We kunnen je adviseren en ondersteunen.

Je kunt voor deze programma’s ook bij ons terecht voor de hercertificering.

Consulenten jonge risicokinderen

 

De peuteropvang, school of ouders kunnen de hulp inschakelen van een consulent jonge risicokinderen.

De consulent observeert het kind tijdens verschillende situaties in de groep zoals kring, speelwerktijd, buitenspel en vrij spel. Het doel is de ontwikkelings- of onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen.

Spel en de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters

 

We gaan in op het spel en de doorgaande lijn bij jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit de onderbouw volgen samen de trainingsbijeenkomsten en krijgen individueel beeldcoaching.

We verbinden theorie aan praktisch handelen en werken naar een gezamenlijke visie op spelontwikkeling en spelbegeleiding.

Aanbod voor studiedagen

 

Laat je inspireren door voorbeelden voor een studiedag.

Onze trainingen voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2 zijn altijd op maat en afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Cursussen

Meer informatie?