Ouderbetrokkenheid jonge kind

Kinderopvang, scholen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Betrokkenheid van ouders bij wat hun kind op de opvang of op school meemaakt, heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Susanne Hoogland voor de mogelijkheden.

Ouderbetrokkenheid & school

 

Het formuleren en uitvoeren van beleid rond ouderbetrokkenheid is een belangrijke taak voor de school. Het gaat daarbij om het effectief communiceren en bouwen aan partnerschap met ouders.

Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte.

 

Meer informatie?