Professionale organisatie

Een professioneel kinderdagverblijf of peuteropvang heeft een visie op de ontwikkeling van jonge kinderen en op de ontwikkeling van de organisatie zelf. Hierin zijn ook de wettelijke kwaliteitseisen zichtbaar. Deze kaders stellen eisen aan leiderschap en pedagogische vaardigheden van medewerkers. Het vraagt van pedagogisch medewerkers, managers en coördinatoren een continue professionalisering. Het leveren van kwaliteit, vakkennis, samenwerken en professionele communicatie zijn essentiële kenmerken van een succesvol team. De verantwoordelijkheden, taken en rollen zijn helder. Een professionele organisatie benut de kwaliteiten en talenten van haar medewerkers.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Riet Tuink voor de mogelijkheden.

Werken aan het pedagogisch klimaat

 

Iedere instelling heeft een eigen huisstijl die past bij de mensen die er werken. Tijdens dit traject formuleren we met elkaar welk gedrag gewenst is en komen we tot gezamenlijke afspraken.

We stellen een pedagogisch beleidsplan op waarin is vastgelegd hoe het pedagogisch klimaat wordt vormgegeven en geborgd.

Begeleiding voor HBO Coaches

 

Voor HBO Coaches verzorgen we begeleiding op maat. We ondersteunen je bij het uitvoeren van je functie als coach in de praktijk.

We bieden persoonlijk advies, coaching on the job en organiseren scholings- en intervisiebijeenkomsten met andere coaches.

Meer informatie?