Spelend ontwikkelen

Jonge kinderen ontdekken de wereld om zich heen door te spelen. Het spel biedt pedagogisch medewerkers en leerkrachten de kans om op een natuurlijke manier de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Al spelend worden er bewust impulsen gegeven aan de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek. Een veilige speelleeromgeving en doelgerichte activiteiten geven kinderen kansen om zich optimaal te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker of leerkracht bewaakt de balans.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Susanne Hoogland voor de mogelijkheden.

Spel en de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters

 

We gaan in op het spel en de doorgaande lijn bij jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit de onderbouw volgen samen de trainingsbijeenkomsten en krijgen individueel beeldcoaching.

En we verbinden theorie aan praktisch handelen en werken naar een gezamenlijke visie op spelontwikkeling en spelbegeleiding.

Trainingsbijeenkomst spelontwikkeling

Mogelijke onderwerpen voor een studiemiddag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2:

  • De betrokkenheid van het spel van de kinderen verhogen, de kenmerken van betrokken spel herkennen.
  • (Meer) kennis over de spelontwikkeling van jonge kinderen.
  • Op een kindvolgende manier meespelen in de hoeken, het spel verdiepen en uitbreiden.
  • De inrichting van de huishoek/bouwhoek verrijken met materialen die uitlokken tot spel en talige interactie.

Cursussen

Meer informatie?