Taal- en interactievaardigheden

Goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van het jonge kind. Taal- en interactievaardigheden zijn belangrijk voor de communicatie met de ouders en collega’s.

TIP: De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te verbeteren.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Riet Tuink voor de mogelijkheden.

Interactie met baby’s en dreumesen

 

Je hebt als pedagogisch medewerker een sleutelrol bij de interactie tussen kinderen.

Als je kennis hebt van de ontwikkeling van baby’s en dreumesen en het belang van persoonlijke interactie kun je hun ontwikkeling optimaal stimuleren en stress voorkomen.

Trainingsbijeenkomst verteltafel

Mogelijke onderwerpen studiemiddag voor pedagogisch medewerkers:

  • Op basis van prentenboeken, attributen en decors voor een aansprekende verteltafel zorgen.
  • Een rijk taalaanbod uit een prentenboek selecteren, geschikt voor de verteltafel.
  • Ideeën uitwerken om (eventueel samen met de kinderen) een attribuut voor de verteltafel te maken.
  • De kinderen stap voor stap begeleiden in het werken met de verteltafel.

Meer informatie?