Klassenmanagement & Instructievaardigheden

Klassenmanagement is het scheppen van voorwaarden voor succesvol (passend) onderwijs. De basiselementen van klassenmanagement waarborgen het goed omgaan met verschillen in instructie en oefening.
Goed klassenmanagement is extra noodzakelijk in combinatiegroepen. Krimp in het onderwijs vraagt om hernieuwde aandacht voor deze organisatievorm. Het is waardevol het klassenmanagement door de hele school in beeld te hebben en met elkaar in gesprek te blijven over een doorgaande lijn. Voorspelbaarheid is niet voor niets een basiselement.

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten rond klassenmanagement en instructie geven. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Irma de Bood. Kijk ook eens bij onze cursussen.

Combinatiegroepen

 

Het lesgeven in een combinatiegroep is meer dan het samenvoegen van twee jaargroepen in een lokaal. Het vraagt om optimaal benutten van de beschikbare instructietijd voor de verschillende jaargroepen en specifieke leerkrachtvaardigheden. Hoe zorg je ervoor dat je alle leerlingen optimaal kunt begeleiden? Dat leer je in dit advies- en begeleidingstraject op maat.

Coöperatief leren

 

Wil je je onderwijs uitdagender maken en kinderen actief betrekken bij de lessen? Ga dan aan de slag met Coöperatief Leren. Binnen coöperatief leren worden leerlingen uitgedaagd om initiatief te nemen, elkaar te helpen en samen problemen op te lossen. Kinderen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht maar nog meer van de interactie met elkaar. De leerkracht doet bewust een stapje terug.

Afbeelding

Klassenmanagement op maat

 

Ieder kind heeft instructie, oefening en aandacht nodig om de gestelde onderwijsdoelen te halen. Klassenmanagement is een belangrijke basis om het onderwijs in jouw groep goed te organiseren. Hoe je dat doet, leer je in dit advies- en begeleidingstraject.

Cursussen

Meer informatie?