Ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders

De driehoek leerling-ouders-school vormt het uitgangspunt voor opvoeding en leren. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de schoolloopbaan van het kind.

Het formuleren en uitvoeren van beleid rond ouderbetrokkenheid is een belangrijke taak voor de school. Het gaat daarbij om het effectief communiceren en bouwen aan partnerschap met ouders.

Maar de praktijk is soms weerbarstig:
Leerkrachten weten zich geen raad met ‘lastige’ ouders en hikken aan tegen de gesprekken.
Ouders vinden dat er door de school nooit wat wordt gedaan met hun opmerking of verhaal.
Leerkrachten voelen zich overruled door ouders.
Ouders vinden dat leerkrachten en directie niet naar ze luisteren.
Leerkrachten vinden dat ouders ze niet zien als professional.
Ouders herkennen het geschetste beeld niet van hun kind op school.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op uw behoefte. Heeft u een ander vraagstuk? Wij helpen u uiteraard graag. Neem contact op met Ellen de Schiffart voor de mogelijkheden.

Gesprekken met ouders: handelingsgericht communiceren

 

In dit traject werken we aan het verbeteren van gesprekken met ouders.

Je krijgt informatie en verbetert jouw gesprekstechnieken. Daarbij maken we gebruik van beeldmateriaal.

Versterken relatie en communicatie met ouders

Wat versta je als team onder een goede relatie, hoe bouw je die op en onderhoud je deze? En hoe kan de communicatie daarbij helpen? Vanuit visie kan de school hieraan inhoud en invulling geven.

De contactvormen tussen school en ouders worden vaak bepaald door het jaarrooster. Is dit noodzakelijk of zijn er nog andere belangrijke factoren?

Meer informatie?