Passend onderwijs | Zorg voor leerlingen

Soms heb je een leerling in de klas waarover je je zorgen maakt. De leesontwikkeling blijft achter of het rekenen wil niet erg lukken. Of het gedrag van een leerling is opvallend. Het kind gedraagt zich druk en storend of juist stil en teruggetrokken. Er is al van alles geprobeerd en toch gaat het niet of nauwelijks beter met de leerling. Dan staat ons team van orthopedagogen en psychologen voor je klaar.
Volgens de werkwijze van handelingsgerichte diagnostiek stellen we met jou de vragen:
Wat weten we al?
Wat willen we weten?
Waarom willen we dat weten?

Samen met jou, de ouders en leerling gaan we op zoek naar de antwoorden op de vragen. Het doel daarvan is altijd dat we meer zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling om met deze gegevens tot een plan van aanpak te komen. Soms kan een gesprek of een observatie in de klas al voldoende zijn om weer verder te kunnen.

Wij zetten ons met hart en ziel in voor gelijke kansen voor álle leerlingen en helpen je graag. Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. Kijk ook eens bij onze cursussen.

Wanneer er nader onderzoek nodig is

Er worden gerichte onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Kost het leren de leerling veel moeite en is er meer zicht op de taal-lees-rekenontwikkeling nodig? Dan kunnen we denken aan een taal-leesonderzoek, onderzoek naar dyslexie, een rekenonderzoek of dyscalculieonderzoek.
  • Soms is er een vermoeden dat een leerling een meerkunner of zelfs hoogbegaafd is. Dan zorgen we voor een onderzoek rond (hoog)begaafdheid.
  • Voor vragen over kleutersNT2 leerlingen en de overgang PO-VO kun je ook bij ons terecht.

We streven er altijd naar dat je uiteindelijk zelf planmatig en doelgericht verder kunt met de leerling. Soms is echter een periode van begeleiding/coaching van de leerling/leerkracht/ouders wenselijk. Ook die kunnen wij bieden.

Deelname aan Ondersteuningsteams

 

Op veel scholen zijn onze orthopedagogen/psychologen als vaste externe deskundigen betrokken bij de (multidisciplinaire) Ondersteuningsteams. De onderzoeksvragen die daaruit voortkomen worden veelal door dezelfde persoon afgenomen. Deze werkwijze zorgt voor een doorgaande lijn en leidt tot grote tevredenheid bij zowel scholen als ouders.

Afbeelding

Cursussen

16

okt

Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

27

nov

Met Kids’ Skills leren kinderen zelf problemen oplossen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

22

jan '20

Coöperatief leren: samenwerken is vermenigvuldigen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

22

jan '20

Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent PO

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:00 - 16:30

22

jan '20

Effectief spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 3

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

5

feb '20

Effectieve leesondersteuning op ondersteuningsniveau 3 met Vloeiend en vlot

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

Meer informatie?