Pedagogisch klimaat & Gedrag

Wanneer een kind graag naar school komt en zich veilig voelt, heeft dit een positief effect op de leerprestaties. Dit vereist een voorspelbaar en uitdagend pedagogisch-didactisch klimaat. De school is een veilige wereld met herkenbare en duidelijke structuren. Een goede relatie tussen kinderen, ouders en school is essentieel. Leerkrachten hebben positieve invloed op hun groep en herkennen de leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften.

We helpen je graag om een positief en veilig klimaat te scheppen met advies, begeleiding en cursussen.

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten rond pedagogisch klimaat en gedrag. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Irma de Bood.

Grip op ongrijpbaar pesten: scholen sociaal veilig met de unieke M5 aanpak

Eindelijk een adequaat instrument als duurzame oplossing van pesten: de geïntegreerde schoolbrede M5 aanpak. M5 geeft handvatten om:

  • structureel pesten zichtbaar te maken
  • structureel pestgedrag uit de sfeer van geheimhouding te halen
  • pesters adequate hulp te bieden bij het stoppen

Goed gedrag kun je leren: Positive Behavior Support

 

Positive Behavior Support (PBS) is een programma voor het systematisch beheersen van gedrag. Met PBS creëer je een goed klimaat op school en versterk je gewenst gedrag binnen de groep en op individueel niveau. De samenwerking tussen ouders en school is van groot belang. Preventie is een kernbegrip.

Grip op de groep: preventief

 

Elke groep heeft zijn eigen sfeer en kenmerken. Soms kunnen factoren het groepsproces nadelig beïnvloeden. Met Grip op de groep werk je aan een positief groepsklimaat. Grip op de groep kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

Taakspel

 

In elke groep komt weleens ongewenst gedrag voor. Dit kan leiden tot onrust in de groep. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels en neemt storend gedrag af. Leerlingen kunnen beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een voorspelbaar en prettig klassenklimaat. De leerlingen weten waar ze aan toe zijn.

Bijeenkomst Executieve functies

 

Executieve functies zijn een belangrijke voorspeller voor het schoolsucces van kinderen. Met een taak beginnen, de aandacht vasthouden, emoties reguleren en dingen onthouden zijn er voorbeelden van.
Het onderwerp executieve functies leent zich uitstekend voor een informatieve studiedag of teamvergadering. Wij maken een bijeenkomst op maat en afgestemd op jullie wensen. Wij sluiten zo goed mogelijk aan op de voorkennis.

Cursussen

16

okt

Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

27

nov

Met Kids’ Skills leren kinderen zelf problemen oplossen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

22

jan '20

Coöperatief leren: samenwerken is vermenigvuldigen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

Meer informatie?