Onderwijsondersteuning lees- en spellingonderwijs

Voor een aantal leerlingen is intensivering van het lees- en spellingonderwijs nodig. Naast het basisaanbod (ondersteuningsniveau 1) is extra begeleiding en instructie nodig (ondersteuningsniveau 2). Leerlingen die hier onvoldoende van profiteren hebben behoefte aan specifieke interventies (ondersteuningsniveau 3). De intensieve ondersteuning geef je aan individuele leerlingen of aan een kleine groep. Een goed aanbod op ondersteuningsniveau 3 is een voorwaarde voor de vergoeding van behandeling van dyslexie. Wij helpen je graag met advies- en begeleidingstrajecten op maat en cursussen.

Taal & Lezen bij OBD Noordwest

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Daniëlle van der Werf voor de mogelijkheden.

Inventarisatielijst dyslexie

Wist je dat er al heel vroeg signalen van dyslexie zichtbaar kunnen zijn bij een leerling? Om frustratie bij leerling, leerkracht en ouders de voorkomen, is juist die vroege signalering zo belangrijk.

Maar wat zijn nou die signalen waar je als intern begeleider en leerkracht op kan letten? Om dit overzichtelijker te maken hebben we een speciale inventarisatielijst dyslexie opgesteld.

→ Download de Inventarisatielijst dyslexie

Cursussen

20

nov

Effectieve leesondersteuning door onderwijsassistenten

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

22

jan '20

Effectief spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 3

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

5

feb '20

Effectieve leesondersteuning op ondersteuningsniveau 3 met Vloeiend en vlot

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

Meer informatie?