Schrijven

Kinderen hebben recht op goed onderwijs en dan in het bijzonder in lezen en schrijven. Schrijven vormt het fundament voor alle andere vakken. Goed schrijfonderwijs is van cruciaal belang voor een succesvolle schoolloopbaan.

Advies & begeleiding

Hier staan een aantal voorbeelden van onze advies- en begeleidingstrajecten. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Lisette Visser voor de mogelijkheden.

Een nieuwe schrijfmethode kiezen

 

Het aanbod van schrijfmethoden is groot. We bieden een efficiënte werkwijze voor het selectieproces van de methode passend bij de school. Aan de hand van door het team bepaalde criteria vergelijken we de methoden en wordt een keuze gemaakt.

Voor wie?
Schoolteams

Een nieuwe schrijfmethode invoeren

 

Het leren werken met een nieuwe methode is niet eenvoudig. Op een praktische wijze wordt de nieuwe schrijfmethode ingevoerd. We gaan in op het werken met een jaar- of weekplanning, de leerlijnen en strategieën van de nieuwe methode, de didactiek en het organisatiemodel, het differentiatiemodel en de toetsen.

Voor wie?
Schoolteams

afb

Handschrift verbeteren

In groep 3 en 4 wordt ruimschoots aandacht besteed aan het technisch schrijfonderwijs. Het is waardevol als leerlingen in de midden- en bovenbouw kritisch blijven op hun eigen handschrift. Dat gaat niet vanzelf. Met een op maat gemaakt draaiboek gaan we hiermee aan de slag. Eerst maken we een analyse van het huidige schrijfonderwijs. Vervolgens komen handschriftontwikkeling, schrijfproblemen, de motivatie van leerlingen en leerkrachten en het schrijfonderwijs in de bovenbouw aan de orde. Leerlingen krijgen actuele en betekenisvolle opdrachten en leren hun eigen schrijfproducten kritisch te beoordelen.

Opbrengst
Werken aan handschriftverbetering in de midden- en bovenbouw.

Voor wie?
Leerkrachten groep 5-8

Meer informatie?