Taal & Lezen

Taal is de verbindende factor in de ontwikkeling van het kind. Goed taalonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen bij andere vakken ook goed presteren. Het denken in kansen en mogelijkheden van elke afzonderlijk leerling, ongeacht taalniveau en taalachtergrond, is van essentieel belang. Het vakmanschap van de leerkracht – en niet de methode – is hierin de meest bepalende factor. Wij helpen je daar graag bij met advies- en begeleidingstrajecten en cursussen.

Blogs

 Leesplezier en zelfvertrouwen van zwakke lezers vergroten Renske Wieringa, Dyslexiebehandelaar
Reality check: Close reading | Lisette Visser-Buurman, Onderwijsadviseur & Expert Taal & Lezen
 Je hebt het vermoeden dat je leerling dyslexie heeft. Wat kun je doen? Evelien Broersen, Orthopedagoog & Dyslexiebehandelaar
 Wat kun je doen voor zwakke lezers en spellers in de klas? | Lisette Vermeulen, Orthopedagoog & Dyslexiebehandelaar

Advies & begeleiding

Methodiek

 

Iedere methode voor taal en lezen maakt gebruik van een eigen didactische aanpak. De visie en uitgangspunten van de school zijn bepalend voor de keuze van een methode. Kennis van de methode en van de didactische aanpak zijn doorslaggevend voor effectief en opbrengstgericht taal- en leesonderwijs.

Begrijpend lezen

 

Kinderen die bij het lezen niet weten wat de bedoeling is, vinden begrijpend lezen moeilijk. Wie het anders aanpakt, kan het plezier in lezen hervinden. Daarnaast zullen ook de resultaten drastisch verbeteren.

Taalbeleid

 

Is jullie taalbeleid goed geformuleerd? Of kan het nog beter? Taalbeleid richt zich op het planmatig verbeteren van de inhoud en organisatie van het taalonderwijs.

Schrijven

 

Het aanbod van schrijfmethoden is groot. We bieden een efficiënte werkwijze voor het selectieproces van de methode passend bij de school. Aan de hand van door het team bepaalde criteria vergelijken we de methoden en wordt een keuze gemaakt. Op een praktische wijze wordt de nieuwe schrijfmethode ingevoerd.

Boekenlijsten | Leestips voor kinderen

 

Om de leesvaardigheid van kinderen te verbeteren, is het belangrijk dat zij veel leeskilometers maken. Veel lezen gaat beter met leuke boeken. Download onze boekenlijsten per groep voor leuke leestips!

Cursussen

20

nov

Effectieve leesondersteuning door onderwijsassistenten

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
14:30 - 17:00

22

jan '20

Effectief spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 3

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

5

feb '20

Effectieve leesondersteuning op ondersteuningsniveau 3 met Vloeiend en vlot

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

Meer informatie?