Tweede taal

Voor sommige kinderen die naar de basisschool gaan, is Nederlands hun tweede taal. Het verwerven van een tweede taal vereist specifieke deskundigheid van de leerkracht. Elke school kan (onverwachts) aanmeldingen krijgen van nieuwkomers en asielzoekerskinderen. Deze leerlingen hebben verschillende achtergronden en bagage. Het enige dat zij gemeen hebben, is dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Advies & begeleiding

Met een advies- en begeleidingstraject op maat kun je voor anderstalige leerlingen het best passende onderwijs ontwikkelen. Hier staan een aantal voorbeelden van onze trajecten, die altijd op maat zijn en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij helpen je uiteraard graag. Neem contact op met Inge Schelvis voor de mogelijkheden.

Een anderstalige leerling in de klas

 

Het begeleiden van anderstalige leerlingen vraagt specifieke deskundigheid van de leerkrachten. Wij bieden advies en begeleiding op het gebied van de (eerste) opvang en ondersteuning van anderstalige leerlingen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Checklist: lees- en spellingproblemen & meertaligheid

 

Leerkrachten en intern begeleiders zullen zich, bij een meertalige leerling, regelmatig de vraag stellen: “Is hier nu sprake van een echte leesstoornis zoals dyslexie, of zijn de leesproblemen het gevolg van een nog onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid?”

Samen met onze partners in dyslexiezorg hebben we een checklist ‘Dyslexie en meertaligheid’ ontwikkeld.

Tips voor Tweede taalonderwijs

 

  • Begin altijd met mondelinge taalvaardigheid: eerst begrijpen en spreken, dan lezen en schrijven
  • Koppel taal aan handelen en handelen aan taal; zeg wat je doet en doe wat je zegt
  • Maak onderscheid tussen beginnende taalleerders en gevorderde taalleerders
  • Gebruik de vier uitjes van Verhallen: uitleggen, uitbeelden, uitbreiden en uitspreken
  • Werk aan goede interactievaardigheden
  • Gebruik prentenboeken die taal uitlokken
  • Werk vanuit betekenisvolle (onderwijs)situaties
  • Gebruik een context die past bij de beleving van de kinderen

Opstellen van een taalbeleidsplan

 

Is jullie taalbeleid goed geformuleerd? Of kan het nog beter? Taalbeleid richt zich op het planmatig verbeteren van de inhoud en organisatie van het taalonderwijs.

Tijdens dit traject wordt op school een taalbeleidsgroep gevormd die werkt aan het opstellen van een taalbeleidsplan. De referentieniveaus zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Meer informatie?