(Hoog)begaafdheid met BL!NK-UIT

Hoogbegaafdheid en begaafdheid roept bij veel mensen een beeld op van problemen en moeilijkheden. Of men vindt dat ouders met een (hoog)begaafd kind een ‘luxeprobleem’ hebben. Dat is jammer en onterecht. (Hoog)begaafde kinderen hebben speciale pedagogische en didactische behoeften. Net als kinderen die bijvoorbeeld minder makkelijk leren, dyslectisch zijn of ADHD hebben.

Ieder kind heeft het recht om zich op optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden. Dit alles in een stimulerende thuisomgeving en met een passend onderwijsaanbod.

Wanneer meerkunners door hun omgeving op de juiste manier worden ondersteund en begeleid, ligt de wereld voor hen open.

Kenniscentrum BL!NK-UIT van OBD Noordwest
De academisch geschoolde orthopedagogen en psychologen van BL!NK-UIT helpen getalenteerde kinderen om met trots het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij samen met ouders/verzorgers en school. Onze begeleiding gaat uit van mogelijkheden en kansen en wordt afgestemd op de specifieke behoeften van ieder kind, iedere ouder en iedere school. Ouders en school laten we elkaar versterken. Het resultaat: uitblinkende kinderen, ouders en scholen!

Meer informatie?