Klassenmanagement & Instructievaardigheden

Klassenmanagement is het scheppen van voorwaarden voor succesvol (passend) onderwijs. De basiselementen van klassenmanagement waarborgen het goed omgaan met verschillen in instructie en oefening.
Goed klassenmanagement is extra noodzakelijk in combinatiegroepen. Krimp in het onderwijs vraagt om hernieuwde aandacht voor deze organisatievorm. Het is waardevol het klassenmanagement door de hele school in beeld te hebben en met elkaar in gesprek te blijven over een doorgaande lijn. Voorspelbaarheid is niet voor niets een basiselement.

Advies & begeleiding

Hier vind je voorbeelden van advies- en begeleidingstrajecten rond klassenmanagement en instructie geven. Onze trajecten zijn altijd op maat en afgestemd op jouw behoefte. Heb je een ander vraagstuk? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met Irma de Bood. Kijk ook eens bij onze cursussen.

Coöperatief leren

Wil je je onderwijs uitdagender maken en kinderen actief betrekken bij de lessen? Ga dan aan de slag met Coöperatief Leren. Binnen coöperatief leren worden leerlingen uitgedaagd om initiatief te nemen, elkaar te helpen en samen problemen op te lossen. Kinderen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht maar nog meer van de interactie met elkaar. De leerkracht doet bewust een stapje terug.

Bijeenkomst Executieve functies

Executieve functies zijn een belangrijke voorspeller voor het schoolsucces van kinderen. Met een taak beginnen, de aandacht vasthouden, emoties reguleren en dingen onthouden zijn er voorbeelden van.
Het onderwerp executieve functies leent zich uitstekend voor een informatieve studiedag of teamvergadering. Wij maken een bijeenkomst op maat en afgestemd op jullie wensen. Wij sluiten zo goed mogelijk aan op de voorkennis.

Afbeelding

Cursussen

22

jan '20

Coöperatief leren: samenwerken is vermenigvuldigen

Locatie:

Alkmaar

Tijd: 
15:00 - 17:30

Meer informatie?